Nowy odcinek DW 908 dopuszczony do ruchu

Nowy odcinek DW 908 dopuszczony do ruchu

8 maja rano – tuż po uzyskaniu przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach zgody na użytkowanie nowego odcinka Drogi Wojewódzkiej 908, został on otwarty dla ruchu.  Przedłużeniem alei Bohaterów Monte Cassino długości 1,85 km można wygodnie dojechać do ronda Dźbowska-Sabinowska-Żyzna.

 

Otwarcie nowej drogi to finalizacja – z perspektywy użytkowników – jednej z dużych unijnych, miejskich inwestycji drogowych, modernizujących miejski układ drogowy.

– Wreszcie udało się uzyskać decyzję o dopuszczeniu do ruchu nowej drogi, co niewątpliwie odciąży ruch na ul. Sabinowskiej, poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy dla mieszkańców Stradomia i Dźbowa, a wkrótce umożliwi wszystkim wygodne połączenie z budowanym obecnie węzłem autostradowym częstochowskiej obwodnicy A1.

Przedłużenie al. Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej w Częstochowie to element inwestycji obejmującej budowę i przebudowę DW 908 w Częstochowie – od nowego fragmentu alei Bohaterów Monte Cassino, przez ul. Dźbowską, ul. Powstańców Warszawy i ul. Gościnną – do granic miasta. Nowa droga – po uzyskaniu decyzji administracyjnej – została we wtorek otwarta dla ruchu, natomiast przebudowany odcinek DW 908 w ciągu ulic Dźbowskiej – Powstańców Warszawy – Gościnnej (długości blisko 4,8 km) – służy już kierowcom, rowerzystom i pieszym od kilku miesięcy.

Cała inwestycja realizowana była z dofinansowaniem unijnym w ramach programu Lepsza Komunikacja w Częstochowie. Budowa rozpoczęła się w drugiej połowie 2016 roku, a planowanym terminem zakończenia wszystkich prac było lato 2018 r. Po zakończeniu zasadniczego etapu budowy nowej drogi, w ostatnich tygodniach trwały na nim prace wykończeniowe, a równolegle – procedury związane z dopuszczeniem nowego odcinka DW 908 do ruchu.

Nowe połączenie drogowe ma dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w obu kierunkach (szerokość pasa ruchu 3,5 m), wraz z drogą rowerową dwukierunkową szer. 2 m i ciągiem pieszym szer. 1,5 m – po stronie zachodniej, a po stronie wschodniej – ciągiem pieszo-rowerowym szer. 3,5 m.

Zakończona wcześniej przebudowa dróg po starym „śladzie” na długości 4,8 km dotyczyła budowy jezdni po jednym pasie ruchu w obu kierunkach (szerokość pasa ruchu 3,5 m) oraz – wzdłuż ulic Gościnnej, Powstańców Warszawy i Dźbowskiej – drogi rowerowej dwukierunkowej, ciągów pieszych po obu stronach oraz nowych zatok autobusowych.

Całość inwestycji objęła łącznie ponad 6,6 km dróg, które zyskały nowoczesne oświetlenie w technologii LED oraz nowe chodniki i ścieżki rowerowe. Zakres unijnego zadania został rozszerzony o przebudowę skrzyżowania alei Bohaterów Monte Cassino z ul. Jagiellońską.

To największa od lat inwestycja drogowa zrealizowana w częstochowskich dzielnicach Stradom i Dźbów. Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia dostępności głównych szlaków drogowych województwa oraz odciążenia dróg lokalnych, przede wszystkim mocno eksploatowanej dotychczas ul. Sabinowskiej w Częstochowie.

Całość zadania pochłonęła 44,6 mln zł brutto, z czego dofinansowanie ze środków UE wyniosło ok. 80% tej kwoty (RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).

social position