Nowe oblicze Częstochowskich szkół

Nowe oblicze Częstochowskich szkół

Zakończył się pierwszy, zasadniczy etap europejskiego projektu termomodernizacji częstochowskich szkół. Dzięki dofinansowaniu unijnemu nowe elewacje, ogrzewanie i oświetlenie otrzymało 10 podstawówek i budynek bursy miejskiej. Wkrótce docieplenia doczekają się kolejne trzy placówki oświatowe.

Realizację przedsięwzięcia podsumowano 10 stycznia podczas spotkania prasowego w Szkole Podstawowej nr 53, która również została docieplona w ramach projektu. W spotkaniu uczestniczył prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, dyrektor szkoły Andrzej Szostek oraz naczelnicy dwóch kluczowych w realizacji całości wydziałów Urzędu Miasta: Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju.

– To finał dużego projektu, dzięki któremu nasze szkoły są nie tylko ładniejsze ale też bardziej funkcjonalne. Dziesięć częstochowskich szkół i budynek bursy, nie dość, że przeszły wizualną metamorfozę, to będą generowały znacznie mniejsze koszty utrzymania i są przyjaźniejsze dla środowiska. Zmienia się również komfort nauki i pracy w tych budynkach

Projekt termomodernizacji częstochowskich placówek oświatowych miał swój początek w 2014 roku, kiedy opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla 11 obiektów wymagających kompleksowego remontu. Aby zrealizować tak duże przedsięwzięcie, niezbędne było wsparcie z UE, dlatego w marcu 2015 Częstochowa złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji termomodernizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Śląskiego.

– To są największe szkoły w mieście i miasto miałoby problem z wyremontowaniem ich z własnych środków. Dlatego istotne było przeprowadzenie audytu i wskazanie tych, gdzie takie prace są niezbędne i będą najbardziej efektywne energetycznie. Wpływ na wybór miała też analiza demograficzna związana z liczbą uczniów, a także możliwości adaptacyjne poszczególnych obiektów – wyjaśniał naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Piotr Grzybowski.

Zanim jeszcze podpisano z Urzędem Marszałkowskim umowę gwarantującą wsparcie unijne (nastąpiło to w lipcu 2017 roku), miasto ruszyło z pracami. Pierwszą placówką, która doczekała się docieplenia była (w 2016 roku) Szkoła Podstawowa nr 39 przy ul. Kopernika. W tym samym roku roboty zakończyły się w Zespole Szkół Samochodowo – Budowlanych przy ul. św. Augustyna, a rok później w SP 33 przy ul. Goszczyńskiego i SP 31 przy ul. PCK.

Rokiem najbardziej intensywnych prac był 2018, kiedy kompleksowe termomodernizacje zakończono w jego końcu aż w 7 obiektach: szkołach podstawowych nr 8 przy (ul. Szczytowa), 48 (ul. Schillera), 49 (ul. Jesienna), 50 (ul. Starzyńskiego), 52 (ul. Powstańców Warszawy), 53 (ul. Orkana) oraz w Bursie Miejskiej przy ul. Legionów.

W każdej z placówek zakres robót objął m.in.: wymianę stolarki okiennej (tam, gdzie nie zrobiono tego wcześniej), docieplenie ścian i stropodachów, kompleksową wymianę instalacji c.o. oraz ciepłej i zimnej wody, a także wymianę instalacji oświetlenia na energooszczędne wraz z wymianą instalacji gniazd wtykowych.

W niektórych szkołach przeprowadzono też wymiany źródła ciepła: w SP nr 39 – z kotłowni węglowej na ciepło sieciowe, w SP nr 52 zamiast kotłowni olejowej jest teraz kotłownia gazowa , a w budynku Bursy Miejskiej zastosowano instalację solarną do podgrzania ciepłej wody użytkowej.

– Tak duże przedsięwzięcie, zwłaszcza w ubiegłym roku, kiedy równolegle realizowano kilka inwestycji, wymagało dobrej organizacji i współpracy. Na szczęście nie napotkano na poważniejsze problemy i wszystkie prace udało się zakończyć w wyznaczonym terminie – podkreśla naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Michał Konieczny.

Termomodernizacja jedenastu placówek oświatowych kosztowała ok. 31,5 mln zł, z czego dofinansowanie unijne – tylko do kosztów kwalifikowanych projektu – wyniesie około 18 mln zł (jego ostateczna wartość będzie znana po rozliczeniu projektu przez instytucję zarządzającą).

Wypracowując pewne oszczędności w przetargach od razu wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie na termomodernizację kolejnych szkół. Dziś mamy już podpisane umowy wykonawcze na inwestycje w Szkołach Podstawowych nr 1, 32 i 41 łącznej wartości 6,2 mln zł. Wcześniej podpisaliśmy umowę na dofinansowanie unijne do tych zadań w wysokości 3,2 mln zł – informuje prezydent.

W szkołach przy ul. Księżycowej (SP 1) i Okólnej (SP 41) prace będzie prowadziła firma Kromar ze Starokrzepic, a w SP 32 przy ul. Przerwy-Tetmajera – firma Dziedzicki z Konopisk.

Szkoła Podstawowa nr 53, gdzie podsumowano cały projekt, była najbardziej kosztownym (bo największym) z obiektów, biorących udział w projekcie. Kompleksowa termomodernizacja placówki kosztowała 4,9 mln zł, z czego 2,9 mln dała Unia. Zakres prac objął m.in.: izolację pionową wszystkich ścian fundamentowych, docieplenie ścian piwnic poniżej poziomu gruntu, wymianę okien w piwnicach i sali gimnastycznej, wymianę drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian i stropodachów, wykonanie opaski wokół budynku, remont instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych, a także remont instalacji co. wraz z wymianą grzejników i wymianą instalacji ciepłej wody. Realizacją inwestycji zajmowało się częstochowskie Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD – Damian Świącik.

social position