NOWE OBLICZE BURS MIEJSKICH

NOWE OBLICZE BURS MIEJSKICH

Bursa miejska przy ulicy Legionów została przebudowana i zmodernizowana. Wcześniej podobny remont przeszła bursa przy ulicy Prusa.

Przebudowa bursy przy ulicy Legionów 19/21 objęła pomieszczenia przyziemia i sanitariatów. Zakres prac dotyczył remontu ścian i sufitów, wykonania ścianek działowych i nowych posadzek oraz wymiany instalacji elektrycznej i oświetleniowej. Ponadto w budynku zamontowano też nowe drzwi i pomalowano ściany. W łazienkach wykonano nowe instalacje wodno-kanalizacyjne z wymianą pionów, a także instalacje elektryczne, oświetleniowe, nowe ścianki działowe oraz estetyczne okładziny ceramiczne na ścianach i posadzkach; zamontowano też kabiny systemowe i prysznice. Prace związane z rozebraniem ściany działowej, malowaniem i ułożeniem nowej posadzki objęły też część pomieszczenia Rady Dzielnicy.

Prace trwały od maja do końca września. Kosztującą około 260 tys. zł inwestycję realizowała firma MAREX Marek Znosko z Częstochowy.

W listopadzie 2019 r. zakończyła się przebudowa budynku bursy przy ul. Prusa 20. Obiekt został wyremontowany i dostosowany do przepisów przeciwpożarowych. Zakres robót objął m.in. przebudowę strefy wejściowej, wykonanie zabudowy klatek schodowych, podział korytarzy, rozbiórkę części stropu na klatkach schodowych, montaż systemów przeciwpożarowych i instalacji oświetlenia ewakuacyjnego oraz wymianę hydrantów wewnętrznych.

Wykonawcą prac była firma DZIEDZICKI Marcin Dziedzicki z Konopisk. Koszt to niemal 740 tys. zł, z czego blisko 600 tys. pochodziło z budżetu miasta, a 140 tys. z budżetu bursy.

W czwartek oba wyremontowane obiekty odwiedził prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

social position