Nieodpłatna pomoc prawna w 2017 roku

Nieodpłatna pomoc prawna w 2017 roku

W Urzędzie Miasta podsumowano pracę dziewięciu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, które działają w Częstochowie.

W sumie do listopada 2017 roku udzielono w nich ponad 3 500 bezpłatnych porad.  Pomoc dotyczyła głównie spraw z zakresu prawa cywilnego, spadkowego,  administracyjnego i rodzinnego.

W 2017 r. Śląski Urząd Wojewódzki stworzył ranking atrakcyjności poszczególnych punktów pomocy prawnej na obszarze województwa śląskiego. Częstochowscy prawnicy przodowali w każdym kwartale 2017 roku w średniomiesięcznej liczbie darmowych porad prawnych.To właśnie w dwóch lokalizacjach pomocy prawnej mieszczących się w Urzędzie Miasta udzielono najwięcej porad w skali całego województwa – w III kwartale było to ponad 110 porad w miesiącuw jednym punkcie.

Dziś, 20 grudnia prezydent Krzysztof Matyjaszczyk podziękował za współpracę przedstawicielom Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu, wszystkim adwokatom i radcom prawnym którzy udzielali bezpłatnych porad mieszkankom i mieszkańcom. Podziękował też szefom jednostek, na terenie których działają punkty.

Przypomniał także, że z inicjatywy Urzędu Miasta częstochowianki i częstochowianie mogą też korzystać z pomocy radców prawnych Urzędu. Taką możliwość wprowadzono jeszcze zanim został wdrożony system nieodpłatnej pomocy prawnej.Ich pomoc polega na wyjaśnianiu problemów prawnych i wskazywaniu ścieżki postępowania w danej sprawie. Prawnicy Urzędu Miasta świadczą pomoc dla osób, które nie kwalifikują się do nieodpłatnej pomocy prawnej finansowanej z budżetu państwa. Nie ma tu ograniczeń tematycznych. W tym roku z ich pomocy skorzystało około 160 osób.

Na mocy ustawy z sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w Częstochowie funkcjonuje 9 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Pięć z nich powierzono do prowadzenia Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie. Dwa z nich znajdują się w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13, dwa w siedzibie MOPS przy ul. POW i dwa w siedzibie MOPS przy Alei Niepodległości20/22. W roku 2017, w celu zwiększenia atrakcyjności lokalizacji dla mieszkańców, zmieniła się lokalizacja dwóch punktów – obecnie znajdują się one w siedzibie Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka przy Alei Pokoju 12. Punkt IX funkcjonuje w Szkole Podstawowej nr 42 im. Jana Brzechwy przy Alei Armii Krajowej 68A.

Głównym celem realizacji zadania jest wyrównanie szans w dostępie do profesjonalnych porad prawnych oraz kształtowanie świadomości i kultury prawnej społeczeństwa.

Uprawnione do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej są: osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, młodzież do 26. roku życia; seniorzy po ukończeniu 65 lat; osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej; kombatanci i weterani; zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną, a także od 2017 roku kobiety w ciąży.

Zakres możliwych do uzyskania informacji dotyczy etapu postępowania przedsądowego z prawa cywilnego, karnego, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, a także prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

Więcej: Nieodpłatna pomoc prawna w Częstochowie  

social position