NAJPIĘKNIEJSZE WITRYNY ŚWIĄTECZNE WYBRANE

NAJPIĘKNIEJSZE WITRYNY ŚWIĄTECZNE WYBRANE

Dwie pierwsze nagrody w tegorocznej edycji miejskiego konkursu przyznano cukierni ,,Jałowiec” przy al. Najświętszej Maryi Panny 43 oraz kwiaciarni ,,Prowincjonalnej” przy ul. Szymanowskiego 1.

 


13 grudnia komisja konkursowa dokonała przeglądu wszystkich zgłoszonych  dekoracji świątecznych. Każdy z członków komisji miał prawo przyznać danej witrynie od 0 do 9 punktów. Brano pod uwagę ogólne wrażenie wizualne oraz charakterystyczne elementy wystroju świątecznego.

I Nagrodę (1100 zł) zdobyły ex aequo cukiernia ,,Jałowiec” (al. NMP 43) oraz kwiaciarnia ,,Prowincjonalna” (ul. Szymanowskiego 1). II Nagroda (800 zł) przypadła sklepowi ,,Modna XXL” (al. NMP 1).

social position