Nagrody dla najzdolnieszych uczniów

Nagrody dla najzdolnieszych uczniów

W tym roku aż 76 osób otrzymało Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

 

Nagroda jest formą pomocy materialnej dla najzdolniejszych uczniów częstochowskich szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół artystycznych) i wyróżnieniem indywidualnym dla tych, których zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mają znaczące osiągnięcia w nauce, pracy naukowej, artystycznej i kulturalnej, a w szczególności są laureatami konkursów interdyscyplinarnych, przedmiotowych i olimpiad co najmniej szczebla wojewódzkiego. Wnioski o nagrody każdego roku mogą zgłaszać m.in. dyrektorzy szkół, rodzice, opiekunowie, stowarzyszenia, organizacje, których celem statutowym jest rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży.

Komisja przyznała 76 nagród: 47 dla uczniów szkół podstawowych i  gimnazjów  – po 600 zł i 29 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – po 1000 zł.

Łączna kwota przeznaczona na nagrody to 57 200 zł.

Nagrody wręczyli wspólnie prezydent Krzysztof Matyjaszczyk i przewodniczący rady Miasta Zdzisław Wolski podczas uroczystej gali, która odbyła się 31 maja, w Miejskim Domu Kultury.

Galę uświetniły występy artystyczne laureatów – Anny  Dryndy i Marcina Knapika z IX LO im. C.K. Norwida oraz  Piotra Woldana z VII LO im. M. Kopernika.

Lista laureatów Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

social position