LAUREACI NAGRODY EUROPY SPOTKALI SIĘ W SIECI

LAUREACI NAGRODY EUROPY SPOTKALI SIĘ W SIECI

Podsumowanie 2020 roku było jednym z głównych tematów spotkania Prezydium Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy, które odbyło się we wtorek, 1 grudnia.   

Ze względu na pandemię, było to już kolejne posiedzenie Stowarzyszenia w formule on-line. Gospodarzem videkonferencji było tym razem niemieckie miasto Darmstadt, a obrady poprowadził prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, przewodniczący Stowarzyszenia.    Podsumowano działania Stowarzyszenia w 2020 roku, ustalono też tematykę konferencji burmistrzów oraz forum młodych, które mają odbyć się w 2021 roku, w ramach kolejnego Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia.    We wtorkowym spotkaniu uczestniczyli członkowie prezydium z  Niemiec, Austrii, Turcji i Ukrainy, a także przedstawiciel Podkomisji ds. Nagrody Europy Rady Europy.   Celem Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy jest rozwijanie przyjacielskich więzi pomiędzy jego członkami, wymiana młodzieży, wymiana informacji oraz dobrych praktyk. Poruszane są tematy, które dotyczą najbardziej palących czy interesujących problemów samorządów w danym momencie. Do tych działań członkowie Stowarzyszenia włączają młodzież, by uczyć ją odpowiedzialności za przyszłość Europy i obywatelskości.   Stowarzyszenie powstało w 1984 roku pod auspicjami Rady Europy.   Nagrodę Europy ustanowiono w 1955 roku. Od tego czasu otrzymało ją 80 samorządów, w tym także Częstochowa (w 1998 roku).

social position