Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

1 kwietnia rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące możliwości korzystania z fajerwerków podczas imprez miejskich oraz wyboru programu zdrowotnego w zakresie ochrony przed kleszczami dla mieszkańców Częstochowy. W konsultacjach wykorzystana zostanie platforma on-line. 

Po raz pierwszy częstochowianki i częstochowianie będą mogli wyrażać swoje opinie i dyskutować o sprawach miasta on-line za pomocą specjalnej platformy do prowadzenia konsultacji społecznych. Narzędzie to przygotowane m.in.: przez zespół specjalistów z Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych uwzględnia szczególne potrzeby osób z niepełnosprawnością w komunikacji.

Pierwszy z konsultowanych tematów dotyczyć będzie możliwości wyboru sposobów ochrony przed skutkami ugryzień kleszczy. Mieszkańcy będą mogli zdecydować co będzie bardziej pomocne: bezpłatne szczepienia przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu czy możliwość skorzystania z bezpłatnych badań  umożliwiających wczesne wykrycie boreliozy.

Temat drugich konsultacji będzie poświęcony możliwości i zasadności użytkowania fajerwerków podczas miejskich imprez i uroczystości.

Mieszkanki i mieszkańcy będą mogli przekazać swoją opinię wypełniając formularz ankiety, uczestnicząc w dyskusjach na forum on-line czy biorąc udział w spotkaniu z ekspertami.

Ankieta konsultacyjna będzie dostępna dla mieszkańców już od 1 kwietnia br. na stronie www.konsultacje.czestochowa.pl

– Platforma powstała w ramach projektu „wDialogu”, którego ważnym partnerem w testowaniu i modyfikacji oprogramowania – tak, by jak najlepiej spełniało oczekiwania mieszkańców – był Urząd Miasta Częstochowy –wyjaśnia dr Anna Przybylska z Centrum Deliberacji Uniwersytetu Warszawskiego. – Z Częstochową współpracujemy od 2010 roku w ramach prowadzonych konsultacji społecznych. To cenne doświadczenie uczenia się od siebie nawzajem – naukowców i samorządowców.

Narzędzie, pilotażowo wdrożone w Częstochowie, będzie dostępne bezpłatnie dla wszystkich gmin w Polsce.

Oprogramowanie informatyczne „wDialogu” pomaga planować konsultacje społeczne, które są następnie prowadzone w sposób tradycyjny (spotkania bezpośrednie, ankiety papierowe) lub za pośrednictwem internetu (debaty tekstowe, debaty głosowe, spotkania plenarne z ekspertami, ankiety elektroniczne).

Zestaw narzędzi przygotowanych przez zespół projektu zachęca uczestników konsultacji do prowadzenia dialogu w odniesieniu do faktów i obiektywnych ograniczeń, np. dając dostęp do odpowiednio sformatowanych materiałów informacyjnych. Skłania ich do merytorycznej debaty, m.in. wprowadzając wymóg użycia argumentu na poparcie opinii. Wspiera refleksyjne podejmowanie decyzji, prezentując mapę argumentacji tworzoną automatycznie na podstawie treści forum tekstowego. Warto zaznaczyć, że oprogramowanie jest zgodne z wytycznymi WCAG 2.0 i od początku było rozwijane z myślą o dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Oprogramowanie wDialogu zostało opracowane przez konsorcjum w składzie: Uniwersytet Warszawski (lider), Politechnika Warszawska, Związek Miast Polskich, Biuro Promocji MIT, Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania (do końca 2014 r.), Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” (od początku 2015 r.), Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (do 2016 r.) w ramach projektu pt. „Nowe perspektywy Dialogu: Model deliberacji i narzędzia IT na rzecz włączenia społecznego w procesy decyzyjne” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Program „Innowacje Społeczne”).

Platforma do konsultacji dostępna jest na stronie: www.konsultacje.czestochowa.pl

Zachęcamy do kontaktu: konsultacje@czestochowa.um.gov.pl

social position