Konkurs “Środowisko pełne energii”

Konkurs “Środowisko pełne energii”

Urząd Miasta Częstochowy oraz Fundacja Instytut Rozwoju Osobistego Invest zapraszają do udziału w konkursie ekologicznym, organizowanym w ramach Miejskich Dni Inteligentnej Energii. Prace można składać do 15 maja.

Celem konkursu jest  m.in. propagowanie idei zrównoważonego rozwoju a także kształtowanie u dzieci właściwych postaw w zakresie energetyki i inżynierii środowiska. Konkurs ma także zwrócić uwagę na wykorzystanie alternatywnych źródeł energii i nowoczesnych technologii.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z czterech kategorii wiekowych: przedszkola, klasy 1-3 szkół podstawowych, klasy 4-6 szkół podstawowych i gimnazja.
Prace powinny być związane z jednym z trzech tematów: odnawialne źródła energii, szkodliwe oddziaływanie na środowisko (m.in. węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego), dobre praktyki środowiskowe.

Zadaniem najmłodszych uczestników jest stworzenie Eko – Pocztówki, dzieci z klas 1-3 mają wykonać komiks, uczniowie klas 4-6 logo Miejskich Dni Inteligentnej Energii w aplikacji komputerowej Paint, natomiast najstarsi  mają za zadanie napisać hymn Miejskich Dni Inteligentnej Energii lub wykonać prezentację multimedialną. Szczegółowe wymogi w załączonym regulaminie.

Prace należy złożyć do 15 maja w godz. 7.30 – 15.30 w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13, pokój 416 (IV piętro)
Należy do nich dołączyć wypełniony formularz, zgodę oraz oświadczenie stanowiące załącznik do regulaminu.

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 9 czerwca o godzinie 11.00, podczas festynu  Miejskich Dni Inteligentnej Energii.
Nagrody rzeczowe dla laureatów przyznawane będą w każdej kategorii wiekowej.

social position