Kolejny klub dla seniorów

Kolejny klub dla seniorów

Dzięki udziałowi w programie „Senior+”, Częstochowa otrzymała dotację na utworzenie w mieście klubu dla seniorów i utrzymanie dwóch już istniejących.

Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020 adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

W ramach tegorocznej edycji Programu, dzięki blisko 20 mln zł dofinansowania, w całej Polsce powstanie 131 placówek dziennego pobytu „Senior +, w tym 35 Dziennych Domów i 96 Klubów „Senior +” (które łącznie zapewnią 3335 miejsc osobom starszym). Nowe miejsca pojawią się we wszystkich województwach, w 112 powiatach.

W ramach programu Częstochowa otrzymała 110 tys. zł dofinansowania na utworzenie nowego klubu oraz blisko 133 tys. zł na utrzymanie dwóch istniejących: przy ul. Marysia 93 oraz ul. Rapackiego 3/5.

social position