Kolejne termomodernizacje szkół

Kolejne termomodernizacje szkół

Zakończyły się kolejne termomodernizacje częstochowskich placówek oświatowych. Tym razem docieplone zostały dwie podstawówki: SP 31 i SP 33.

W Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. PCK 18 zakres robót objął m.in.: docieplenie ścian piwnic, stropodachu budynku głównego, sali gimnastycznej oraz zaplecza, wymianę okien w sali gimnastycznej i piwnicach, wymianę drzwi zewnętrznych, remont schodów, ułożenie wokół budynku z kostki brukowej, wymianę instalacji c.o., elektrycznej i oświetlenia, a także pomalowanie obiektu. Realizacją wartej ponad 1,5 mln zł inwestycji zajmowała się firma F.U.H.DZIEDZICKI Marcin Dziedzicki z Konopisk.

W Szkole Podstawowej Nr 33 przy ul. Goszczyńskiego 9/11 wykonano: izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych, docieplenie ścian styropianem, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, remont schodów, ułożenie kostki brukowej wokół budynku, wymianę instalacji c.o., elektrycznej i oświetlenia, a także malowanie obiektu. Wartość zrealizowanych robót to ponad 1,7 mln zł. Wykonawcą również była firma F.U.H.DZIEDZICKI Marcin Dziedzicki z Konopisk.

Obie termomodernizacje zostały zrealizowane w ramach projektu unijnego „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Umowę z Urzędem Marszałkowskim podpisano 3 lipca. Planowane dofinansowanie to 85% kosztów kwalifikowanych.

social position