KIEDRZYŃSKA PO PRZEBUDOWIE

KIEDRZYŃSKA PO PRZEBUDOWIE

Zakończyła się przebudowa ulicy Kiedrzyńskiej na odcinku od Inwalidów Wojennych do Dekabrystów (z przebudową obu skrzyżowań). Inwestycja kosztowała ponad 5 mln zł. Od piątku na ulicę wrócą autobusy MPK.

Inwestycję, po zakończeniu odbiorów technicznych, ale jeszcze w trakcie trwania zleconych wykonawcy przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu poprawek, odwiedził prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk.

To kolejny element realizacji założeń programu Lepsza Komunikacja w Częstochowie. Planując tę przebudowę staraliśmy się pogodzić interesy kierowców, pasażerów komunikacji miejskiej, pieszych i rowerzystów. Na ile się to udało, ocenią oczywiście użytkownicy, ale najważniejsze jest to, że oddajemy do użytku kolejny odcinek ważnej miejskiej ulicy, o którego modernizację wnioskowali mieszkańcy – mówi Krzysztof Matyjaszczyk.

Zakres prac, który został realizowany podczas budowy:

ulica została przebudowana na odcinku ponad 700 metrów od skrzyżowania z ul. Inwalidów Wojennych do ul. Dekabrystów wraz ze skrzyżowaniem

ulica Kiedrzyńska po przebudowie ma 6,5 m szerokości (zwężona z ok. 7 m), a przy skrzyżowaniu z ul. Dekabrystów został dodatkowo zaprojektowany prawoskręt z ul. Kiedrzyńskiej w Dekabrystów (w tym rejonie szerokość ul. Kiedrzyńskiej ma 9,9 m szerokości)

po stronie wschodniej ul. Kiedrzyńskiej chodnik o szerokości 2 m oddzielony jest od jezdni pasem zieleni

po stronie zachodniej chodnik sąsiaduje ze ścieżką rowerową, całość oddzielona jest od jezdni pasem zieleni

ścieżka rowerowa ma szerokość 2 metrów i jest wykonana z asfaltobetonu

w obrębie inwestycji powstały zatoki i wiaty 

skrzyżowanie z ul. Dekabrystów zostało przebudowane razem ze zjazdami do przyległych posesji (m.in. komisariatu Policji); sygnalizacja świetlna, nowe oświetlenie jest w technologii LED

w obrębie inwestycji wybudowanych zostało kilkadziesiąt miejsc parkingowych i postojowych (ich łączna liczba wraz z miejscami dla niepełnosprawnych to ok. 70)

Przebudowa ul. Kiedrzyńskiej kosztowała ponad 5 mln zł. 50% kosztów kwalifikowanych czyli ponad 2,3 mln zł pochodzi ze środków budżetu państwa w ramach programu przebudowy dróg lokalnych. Resztę stanowił wkład własny miasta.

W związku z zakończeniem prac drogowych od piątku (1 grudnia 2017 r.) na ul. Kiedrzyńską wraca normalny ruch samochodów, w tym kursy na stałych trasach autobusów MPK linii nr 22 i 24.

social position