Jak fundusze unijne zmieniły Częstochowę?

Jak fundusze unijne zmieniły Częstochowę?

Pod takim hasłem w Hali Sportowej Częstochowa odbyła się debata organizowana przez redakcję Dziennika Zachodniego przy współudziale przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce dotycząca problematyki wykorzystania środków europejskich – na przykładzie Miasta Częstochowy, częstochowskich przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Debata była okazją do przedstawienia wybranych efektów i modernizacyjnych korzyści, jakie odniosło miasto dzięki funduszom unijnym na przestrzeni ostatnich lat w różnych sferach działalności samorządu. Dotyczyły one nie tylko miejskiej infrastruktury, ale także wzmocnienia kapitału społecznego, w tym m.in. przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania szkolnictwa zawodowego, zwiększenia kompetencji zawodowych mieszkańców. W czasie spotkania swoimi doświadczeniami w zakresie pozyskiwania i wydatkowania środków europejskich mieli okazję podzielić się także przedstawiciele samorządu gospodarczego i trzeciego sektora. Jak podkreślali uczestnicy debaty dodatkową wartością związaną z realizacji projektów unijnych jest poszerzenie obszaru współpracy i partnerstwa – zarówno między gminami i powiatami w ramach subregionu (np. przy wykorzystywaniu środków z Regionalnych Inwestycji Terytorialnych), jak i pomiędzy partnerami publicznymi, społecznymi i biznesowymi w Częstochowie.

W spotkaniu wzięli udział prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, reprezentujący Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Piotr Świtalski, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy Piotr Grzybowski, prezes Fundacji Chrześcijańskiej Adullam Elżbieta Ferenc oraz członek Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej i ekspert ds. pozyskiwania funduszy unijnych przez firmy – Artur Siwek. Moderatorem dyskusji był red. Bartłomiej Romanek.

Relacja z debaty na stronie Dziennika Zachodniego:
http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/czestochowa/a/jak-fundusze-unijne-zmienily-czestochowe-debata-w-hali-sportowej-czestochowa-wideo-zdjecia,12791006/

social position