Inwestycyjny przegląd roku 2019

Inwestycyjny przegląd roku 2019

Duże zadania – jak roboty na Starym Rynku, przy Promenadzie Śródmiejskiej czy aquaparku. Mniejsze – jak liczne ,,szkolne” remonty i nowe odcinki kanalizacji. Wszystko to, za miniony rok, podsumował miejski Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, który odpowiadał też m.in. za wykonanie wielu zadań BO i inicjatywy lokalnej.

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych (IZ) wykonywał swoje zadania opierając się głównie na Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta, a także zeszłorocznej uchwale budżetowej. Obok planu rocznego, priorytetami były zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz Lokalnej Inicjatywy Mieszkańców. Wydział przygotowywał też – od strony formalno-prawnej i dokumentacyjnej – zadania inwestycyjne miasta do tegorocznego budżetu oraz pod zamierzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. Pozyskiwał również środki pozabudżetowe na miejskie zadania oraz dbał o uczciwą konkurencję w zamówieniach publicznych, co jest konieczne dla efektywnego i celowego wydatkowania środków budżetu Częstochowy.

I tak, w obszarze poprawy warunków socjalno-bytowych mieszkanek i mieszkańców miasta wykonano prawie 1 km bieżący kanalizacji sanitarnej i 27 szt. przyłączy kanalizacyjnych w pasie drogowym. Zakończyła się  trwająca dwa lata budowa wielorodzinnego bloku – wraz z infrastrukturą towarzyszącą – przy ul. Focha 80. Powstało tam 65 mieszkań – w tym 14 dla osób z niepełnosprawnościami. Wydział IZ zaktualizował też dokumentację na budowę kolejnego budynku mieszkalnego – tym razem u zbiegu ulic Syrokomli i Fredry. Uzyskano też pozwolenie na jego budowę.

sferze rewaloryzacji miejsc cennych pod względem historycznym i zabytkowym w 2019 roku ruszyła przebudowa i rozbudowa Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu (zadanie z dofinansowaniem unijnym). Wykonano m.in. prace ziemne i rozbiórkowe, fundamenty, roboty murowe i żelbetowe oraz naprawcze i konserwatorskie murów starego Ratusza. Powstał szyb windowy; wykonano roboty rozbiórkowe i drogowe na płycie Rynku oraz część instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej (także instalacji monitoringu). Są też gotowe elementy Teatru Rzeźb, które finalnie znajdą się na zrewitalizowanym Starym Rynku.

W Teatrze im. A. Mickiewicza – dla potrzeb organizacji spektakli –  wykonano szyb nowego dźwigu towarowego. 

Jeśli chodzi o tworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji, gruntowne remonty przeszły sale gimnastyczne w szkołach  podstawowych nr 15 i 42, natomiast przebudowę – sale sportowe w SP nr 30 oraz liceum ,,Traugutta”.  Trwał  miejski program budowy boisk – powstały 2 wielofunkcyjne obiekty: przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3  oraz liceum ,,Mickiewicza”.

Trwało opracowywanie dokumentacji II-go etapu rewitalizacji Parku Lisiniec, czyli budowa tzw. Strefy Rekreacji Pacyfik. W ramach wcześniejszego etapu oddano do użytku Strefę Wypoczynku Adriatyk wraz zapleczem parkingowym, która cieszyła się w czasie sezonu letniego ogromną popularnością.

Zeszły rok był także rokiem kontynuacji budowy Promenady Śródmiejskiej (m.in. zamontowano już elementy siłowni, kanalizacji deszczowej, oświetlenia i monitoringu, a także elementy ciągów pieszych i ścieżek rowerowych oraz wejściowej pergoli). Na budowie Parku Wodnego przy ul. Dekabrystów trwały m.in. prace konstrukcyjne budynku basenowego i niecek, ścian, dachu czy instalacji sanitarnych i elektrycznych.  

Wydział IZ zajmował się też poprawą stanu obiektów użyteczności publicznej. I tak wymieniono centralne ogrzewanie w SP nr 34, miejskich przedszkolach nr 15 i 17 oraz ,,Ekonomiku” przy ul. św. Augustyna. Przebudowę (wraz z dostosowaniem do przepisów ppoż) przeszła Bursa Miejska przy ul. Prusa, termomodernizację – Miejskie Przedszkole nr 21, a remont instalacji elektrycznej – V LO im. A. Mickiewicza. Teren Zespołu Szkół ,,Żeromskiego” odwodniono i wyremontowano jego nawierzchnię. Do finału doszła przebudowa zaplecza basenu SP nr 2.  Kontynuowano modernizację SP nr 47, gdzie z początkiem nowego roku szkolnego, po przeniesieniu z ul. Konwaliowej, zostanie otwarte Miejskie Przedszkole nr 10 z większą liczbą miejsc.

Ruszyła termomodernizacja w szkołach podstawowych nr 1, 32 i 41 – w 2019 roku we wszystkich trzech placówkach wykonano sporą część robót. Rozpoczęto przebudowę sanitariatów w zespołach szkół im. Kochanowskiego i Prusa, przebudowę Żłobka Miejskiego przy alei Armii Krajowej 66 (wraz z  dostosowaniem do wymagań p.poż.).  W aż 18 placówkach oświatowych m.in. wyremontowano dachy, sale gimnastyczne czy wymieniono okna.

W ramach inicjatywy lokalnej m.in. położono nową nawierzchnię dojść do klatek schodowych wokół budynku przy alei Niepodległości 39; powstały też miejsca postojowe przy ul. Bardowskiego 33 C. Zagospodarowano działkę przy Wspólnocie Mieszkaniowej Ossowskiego 5 i utwardzono teren przy ul. Leśmiana 5. Odcinki kanalizacji sanitarnej zbudowano w rejonie ulic Hektarowej, Koszarowej, Protazego, Geodetów, Kusocińskiego oraz dróg bocznych od ulic Łączności i Zuchów.

Zadania wykonane przez Wydział IZ z budżetu obywatelskiego w 2019 roku to m.in. plac zabaw przy ul. Żeromskiego, remont drogi wewnętrznej przy alei Pokoju, grill park na Promenadzie Niemena, zielony zakątek rekreacji przy ul. Fertnera czy boisko ,,Orlik” przy SP nr 54. Na terenie częstochowskiego schroniska stworzono nowe spacerniaki dla psów oraz powiększono zewnętrzne boksy, przy okazji kupując też wannę i stół trymerski do pielęgnacji zwierząt. Przy ul. Prądzyńskiego 10 przebudowano i rozbudowano drogę dojazdową, chodniki oraz miejsca postojowe. Przy Promenadzie Niemena powstała drewniana minitężnia; zakończono też budowę placu aktywności ruchowej na Błesznie.

Wyżej wymienione zadania to inwestycje realizowane przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta. Oprócz niego miejskie zadania inwestycyjne zlecały i wykonywały również inne jednostki i spółki miejskie, w tym m.in. Miejski Zarząd Dróg i Transportu, MPK czy ZGM TBS.
   Marcin Breczko
 

u góry: blok wielorodzinny przy ul. Focha 80

poniżej: wybrane inwestycje realizowane przez Wydział IZ w 2019 roku

social position