Hospicjum z umową na ćwierć wieku

Hospicjum z umową na ćwierć wieku

Miasto podpisało ze Stowarzyszeniem Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej umowę użyczenia nieruchomości przy ul. Krakowskiej 45a na dwadzieścia pięć lat. Warunkiem jest, aby dalej było tam prowadzone hospicjum.

Dzięki umowie możliwa jest kontynuacja realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, pomocy psycho-duchowej, społeczno-socjalnej na rzecz przewlekle i nieuleczalnie chorych, ich rodzin i osieroconych. Przyjęta formuła daje Stowarzyszeniu możliwość dalszego społecznie istotnego działania zgodnie z prawem, bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z dzierżawą czy zakupem budynku. Poza tym ułatwia starania o fundusze zewnętrzne – dzięki temu, że budynek należy do Miasta.

Z punktu widzenia gospodarności zarządzania mieniem komunalnym, a także pewności kontynuacji społecznej misji prowadzonej od 30 lat przez Stowarzyszenie, takie rozwiązanie jest najbardziej optymalne. Dla każdej ze stron. Pomoże ono zapewnić stabilne i długoletnie wsparcie osobom potrzebującym i ich rodzinom w szczególnie trudnych chwilach.

Reprezentuję ponad 200 pracowników, także członków Stowarzyszenia, których jest prawie 100, wolontariuszy i wszystkich przyjaciół Stowarzyszenia. W ich imieniu mogę powiedzieć, że ta decyzja i umowa zawarta z Urzędem Miasta bardzo nas ucieszyła, bo otwiera przed nami nowe możliwości, dodatkowego finansowania, także w termomodernizację budynku, który po ponad 20 latach użytkowania przez Stowarzyszenie wymaga nakładów – mówiła Anna Kaptacz, prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej.

Korzystając z okazji, na ręce Pani Prezes składam podziękowania za to, że pacjenci z Częstochowy i regionu mogą liczyć zawsze na Waszą szybką pomoc, bez oczekiwania w kolejkach. Przez ostatnie tygodnie i miesiące staraliśmy się znaleźć najlepszą formułę kontynuacji tego przedsięwzięcia, dlatego musieliśmy posprawdzać w różnych urzędach centralnych, na co możemy sobie pozwolić przy tej współpracy – dodawał prezydent.

Szczegóły przygotowania do zawarcia umowy w wieloletniej perspektywie przedstawił Piotr Grzybowski, zastępca prezydenta Częstochowy: – To, że działalność Stowarzyszenia jest ważna i potrzebna wiedzą wszyscy. W zeszłym roku stanęliśmy przed dużym wyzwaniem, bo pomoc publiczna przekazana przez Urząd Miasta, jak się okazało, osiągnęła maksymalny pułap według dyrektywy unijnej i prawa polskiego. Musieliśmy więc znaleźć wspólnie rozwiązanie, żeby Hospicjum nie musiało płacić stawek czynszu za dzierżawę, tylko te pieniądze przeznaczyć na opiekę nad chorymi. Stowarzyszenie wykreśliło ze statutu prowadzenie działalności gospodarczej, a my uzyskaliśmy opinię UOKiK, że w tej sytuacji dalsza dzierżawa za 0 zł nie będzie stanowiła pomocy publicznej.

Hospicjum prowadzone przez Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej ma na swoim koncie – setki odbytych wizyt, pomoc tysiącom pacjentów oraz miliony przejechanych kilometrów. W ciągu 30 lat pomoc w Hospicjum uzyskało około 40 tys. dorosłych pacjentów i pół tysiąca dzieci oraz ich rodzin, zarówno w trakcie trwania choroby, jak i w okresie osierocenia. Miesięcznie pracownicy odbywają ponad 4 tys. wizyt domowych. W Hospicjum pracuje ponad 200 osób, nie brakuje też wolontariuszy.

social position