Głosowanie Korespondencyjne

Głosowanie Korespondencyjne

W Częstochowie ponad tysiąc osób zdecydowało, że w najbliższych wyborach prezydenckich chce głosować korespondencyjnie. Dotyczy to także ewentualnej drugiej tury.

Aby zagłosować korespondencyjnie trzeba było najpóźniej do 16 czerwca zgłosić taki zamiar Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie za pośrednictwem Urzędu Miasta. Zdecydowało się na to 1070 częstochowianek i częstochowian.

Teraz pracownicy Urzędu Miasta przygotowują pakiety wyborcze, które prześlą do wyborców za pośrednictwem Poczty Polskiej. Muszą do nich dotrzeć najpóźniej do 23 czerwca.

W przypadku braku skrzynki pocztowej albo gdy skrzynka uniemożliwia doręczenie pakietu wyborczego, wyborca otrzyma zawiadomienie o możliwości odbioru pakietu w placówce pocztowej – będzie włożone w drzwi mieszkania lub furtkę domu. Zawiadomienie będzie zawierało adres właściwej placówki pocztowej oraz informację od kiedy i w jakich godzinach będzie można odebrać pakiet wyborczy. Termin ten nie będzie dłuższy niż 1 dzień od dnia pozostawienia zawiadomienia.

Po rozpakowaniu pakietu, wyborca powinien oddać głos na karcie do głosowania i umieścić ją w kopercie z napisem „Koperta na kartę do głosowania” i dokładnie ją zakleić. Tę zaklejoną kopertę wraz z oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu (własnoręcznie podpisanym, zawierającym  dane  wyborcy: imię i nazwisko, numer PESEL), trzeba następnie włożyć do koperty zwrotnej.

Na kopercie zwrotnej umieszczony musi być adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej. Tę kopertę – podobnie jak tę zawierającą kartę do głosowania – trzeba również zakleić i najpóźniej w piątek26 czerwca wrzucić do skrzynki pocztowej Poczty Polskiej. Można też osobiście albo za pośrednictwem innej osoby dostarczyć ją do Urzędu Miasta Częstochowy (w godzinach pracy urzędu).

Uwaga! Skrzynka pocztowa MUSI znajdować się na terenie Częstochowy, a więc gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy. Pakietu nie można więc wrzucić do skrzynki w żadnej innej miejscowości, np. podczas urlopu czy służbowego wyjazdu.

Wyborca może również w dniu wyborów, czyli 28 czerwca, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców. Ewentualna druga tura wyborów Prezydenta RP odbędzie się 12 lipca.

social position