Gdzie wyrzucamy zużyte maseczki i rękawiczki…

Gdzie wyrzucamy zużyte maseczki i rękawiczki…

Pamiętajmy: maseczki i rękawiczki ochronne, których używamy w czasie epidemii powinny być wrzucane do pojemnika lub worka na odpady zmieszane. Nie wyrzucajmy ich byle gdzie i byle jak.    

Z uwagi na stwierdzane w Częstochowie przypadki niewłaściwego postępowania ze zużytymi środkami ochrony przed zakażeniem koronawirusem, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta oraz Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne przypominają o zasadach w tym zakresie określonych przez Ministra Klimatu oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Są one zawarte w ministerialnych wytycznych postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Odpady wytworzone przez osoby zdrowe, takie jak środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Także osoby zdrowe objęte kwarantanną domową – maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne powinny zbierać w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika lub worka na odpady zmieszane.

Stosujmy się do tych zaleceń – nie utrudniajmy pracy ekipom wywożącym odpady.

social position