Egzaminy gimnazjalne priorytetem

Egzaminy gimnazjalne priorytetem

Dyrektorzy częstochowskich szkół deklarują, że egzaminy gimnazjalne – mimo planowanego strajku – powinny się odbyć. Strajkujące placówki oświatowe mają z wyprzedzeniem przekazać informację o potrzebie zapewnienia opieki dzieciom przez rodziców. W szczególnych przypadkach taka opieka będzie możliwa w szkole, gdyż żadna z miejskich placówek oświatowych nie zostanie zamknięta.  

Samorząd Częstochowy nie przewiduje zamykania szkół i innych placówek oświatowych w czasie ewentualnej akcji strajkowej. W poszczególnych jednostkach na pewno pracować będzie dyrekcja, pracownicy administracyjni, a także ci nauczyciele, którzy nie podejmą strajku i zgodnie z tygodniowym rozkładem swoich zajęć – będą w szkole.

Dopiero w poniedziałek w godzinach porannych okaże się, ilu nauczycieli w danej placówce ostatecznie przystąpi do planowanego strajku. Dlatego dyrektor danej jednostki dopiero wówczas będzie dysponował stosowną wiedzą, która pozwoli mu zorganizować proces opiekuńczo-wychowawczy w sytuacji strajku.

Żeby nie zaskakiwać rodziców trudną dla nich sytuacją zorganizowania opieki dla swoich dzieci w ostatniej chwili, władze miasta zobowiązały dyrektorów tych placówek oświatowych, które mają strajkować, aby poinformowali rodziców – z odpowiednim wyprzedzeniem – o ewentualnej potrzebie zapewnienia opieki dla dzieci w czasie strajku we własnym zakresie.

Przypomnijmy, że wolę przystąpienia do strajku wyraziło 95 ze 115 miejskich jednostek oświatowych w Częstochowie (w tym wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe oraz ponad połowa przedszkoli).

W szczególnych przypadkach, kiedy rodzice nie będą w stanie zapewnić opieki, szkoła postara się – mimo wszystko – zadbać o to, aby te dzieci i ci uczniowie, mogli skorzystać z takiej opieki w szkole. Inną kwestią jest, czy jej forma będzie w każdym przypadku w 100% zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Po odbytym we wtorek spotkaniu z dyrektorami szkół władze miasta posiadają deklarację, że nawet w przypadku ewentualnego strajku – pomimo wszelkich trudności – egzamin gimnazjalistów powinien zostać zorganizowany we wszystkich podległych częstochowskiemu samorządowi szkołach. W kontekście przewidywanej akcji strajkowej ma być to dla częstochowskiego samorządu i dyrekcji miejskich placówek oświatowych, zdecydowany priorytet.

Trudna sytuacja w polskiej oświacie oraz uzasadnione postulaty środowiska nauczycielskiego, nie powinny być powodem odwołania egzaminu, który jest dla młodych ludzi ważnym momentem w życiu i przepustką do kolejnego etapu kształcenia.

Terminy egzaminów gimnazjalnych
Egzamin gimnazjalny odbędzie się w roku szkolnym 2018/2019 po raz ostatni. Uczniowie trzecich klas gimnazjów zmierzą się z nim w następujących dniach:
10 kwietnia 2019, godz. 9:00 (część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie),  11:00 (część humanistyczna  z zakresu języka polskiego);
11 kwietnia 2019, godz. 9:00 (część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych),   11:00  (część matematyczno-przyrodnicza  z zakresu matematyki);
12 kwietnia 2019, godz. 9:00 (język obcy nowożytny na poziomie podstawowym), 11:00 (język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym).

Egzamin ósmoklasisty
Będzie to pierwszy tego typu egzamin będący konsekwencją reformy oświaty i powrotu po wielu latach
do 8-klasowych podstawówek. Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach:
-15 kwietnia 2019, godz. 9:00 (język polski),
-16 kwietnia 2019, godz. 9:00 (matematyka),
-17 kwietnia 2019, godz. 9:00 (język obcy nowożytny).

social position