E-dowód coraz bliżej

E-dowód coraz bliżej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Cyfryzacji chcą ruszyć ze swoim wspólnym projektem już w marcu. Wniosek o wydanie e-dowodu będziemy składać – tak jak obecnie – w siedzibie gminy. W pierwszej kolejności będą mogły go otrzymać osoby, których dowody straciły ważność, zostały zniszczone lub utracone.

E-dowód zachowa wszystkie dotychczasowe funkcje znanego nam dowodu osobistego. Potwierdzi naszą tożsamość i obywatelstwo oraz uprawni do przekraczania granic niektórych państw. Zewnętrznie będzie podobny do obecnego. Wewnątrz będzie się jednak mieścił chip z danymi identyfikacyjnymi w warstwie graficznej, w tym ze zdjęciem biometrycznym. Jak zapowiada Ministerstwo Cyfryzacji, e-dowód będzie wielofunkcyjnym, bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatelek i obywateli z administracją, służbą zdrowia, a także podmiotami komercyjnymi.

E-dowód ma umożliwić m.in. logowanie się do portali administracji publicznej (np. ePUAP), elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty) czy korzystanie z automatycznych bramek granicznych (choćby na lotniskach).

Osoby składające wniosek o e-dowód będą mogły zdecydować, czy chcą w nim podpisu osobistego. Jeśli tak – będą musiały zaznaczyć to w swoim wniosku.

Co ważne –  jeśli nasz dowód osobisty jest nadal ważny, nie musimy go wymieniać.

E-dowód będzie zawierać te same dane, co poprzedni dowód osobisty. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie (awersie) będzie numer CAN, który w kodzie kreskowym będzie zapisany także na drugiej stronie (rewersie).

Numer CAN będzie potrzebny, jeśli zechcemy skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Ponadto będzie rodzajem zabezpieczenia – dzięki niemu osoba niepowołana nie odczyta zdalnie naszych danych zapisanych w warstwie elektronicznej.

Jeśli chcemy używać elektronicznych funkcji e-dowodu, przy jego odbiorze (lub później – w dowolnym urzędzie gminy)  będziemy mogli ustalić kody PIN. Do logowania ma służyć PIN1 (4 cyfry), a do składania podpisu osobistego –  PIN2 (6 cyfr). PIN2 ustalą tylko te osoby, które zaznaczyły we wniosku, że chcą mieć w e-dowodzie podpis osobisty.

Posiadaczki i posiadacze e-dowodu otrzymają także kod PUK. Jeśli nie chcemy go odebrać, można zostawić go w urzędzie. Kod PUK posłuży do odblokowania e-dowodu w przypadku zablokowania go poprzez 3-krotne podanie błędnego PIN-u.

Jeśli zgubimy e-dowód – lub zostanie nam on skradziony – będziemy mogli zgłosić to w urzędzie gminy lub przez internet na stronie www.obywatel.gov.pl Dokument zostanie unieważniony od razu.

Jeśli zapomnimy, gdzie jest nasz e-dowód, będzie możliwość zawieszenia go na maksymalnie 14 dni. Jeśli w tym czasie nie cofniemy zawieszenia – nasz e-dowód zostanie automatycznie unieważniony. Jeśli jednak je cofniemy, dokument będzie znowu ważny. To również będzie można zrobić w urzędzie gminy lub na stronie www.obywatel.gov.pl – wtedy e-dowód zostanie zawieszony od razu.

Kradzież e-dowodu będziemy zgłaszać policji. Zostanie unieważniony i nie będzie potrzeby, aby dodatkowo zgłaszać kradzieży w urzędzie gminy.

Powinniśmy jednak pamiętać, aby kradzież lub zagubienie e-dowodu dodatkowo zgłosić w dowolnym banku, nawet jeśli nie mamy konta bankowego. Posłuży to naszemu bezpieczeństwu i ochroni przed oszustami.

MSWiA oraz Ministerstwo Cyfryzacji zapowiadają stworzenie specjalnej strony poświęconej e-dowodowi – www.edowod.gov.pl Będzie tam można znaleźć wszystkie niezbędne informacje na temat nowego dokumentu i korzystania z niego.

Ministerstwa zapowiadają, że pierwsze wnioski o e-dowód będzie można składać od 4 marca.

social position