Dzień pracownika publicznych służb zatrudnienia

Dzień pracownika publicznych służb zatrudnienia

Pięć osób z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie z ponad 20-letnim stażem otrzymało listy gratulacyjne w związku ze zbliżającym się Dniem Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.

Listy gratulacyjne za długoletni wkład pracy na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy oraz realizację zadań Publicznych Służb Zatrudnienia wręczyłem im podczas symbolicznej uroczystości w PUP, 22 stycznia. Otrzymali je Aneta Korzonek, Beata Lewandowska, Zbigniew Skórkowski, Agnieszka Rorat i Żaneta Kasperek.

Miałem zaszczyt złożyć także – na ręce Grażyny Klamek, dyrektor PUP – życzenia dla wszystkich pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, który przypada 27 stycznia, podziękowałem za dobrą i ścisłą współpracę z instytucjami działającymi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, tworzenia nowych miejsc pracy i zmniejszania poziomu bezrobocia na naszym rynku pracy. To m.in. dzięki tym działaniom obserwujemy spadek bezrobocia w naszym regionie. Na jeszcze większy wzrost zatrudnienia i konkurencyjności na lokalnym rynku pracy wpłynie jeszcze realizowany program Teraz Lepsza Praca.

Publiczne służby zatrudnienia w Polsce powstały 27 stycznia 1919 r. na mocy wydanego przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego „Dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy  i opieki nad wychodźcami” i podporządkowane zostały Ministerstwu Pracy i Opieki Społecznej.

W demokratycznej Polsce, struktury zatrudnienia w Częstochowie i regionie stworzone zostały w warunkach funkcjonowania województwa częstochowskiego i instytucji Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie jest obecnie największą w województwie śląskim instytucją rynku pracy, obsługującą bezrobotnych, osoby poszukujące pracy oraz pracodawców z terenu Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego.

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia ustanowiony został nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 16 grudnia 2010 roku.

social position