Dzieci wracają do szkół

Dzieci wracają do szkół

Od poniedziałku część dzieci z klas I-III wraca do szkół. Na razie zdecydowali się na to rodzice/opiekunowie 423.

Od 25 maja, zgodnie z rozporządzeniem MEN są przywracane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.W sumie do najmłodszych klas szkół prowadzonych przez częstochowski samorząd uczęszcza 4990 dzieci. Rodzice/opiekunowie tylko 423 zadeklarowali chęć powrotu do szkół.

Wcześniej w Częstochowie wznowiło działalność kilkanaście miejskich przedszkoli oraz żłobek. 

Od poniedziałku możliwe też będą konsultacje z nauczycielami w szkołach dla uczniów 8 klas, przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach. W szkołach podstawowych będą też działać biblioteki.

social position