Dzieci nauczą się segregować odpady

Dzieci nauczą się segregować odpady

Świadomość ekologiczną warto kształtować od najmłodszych lat. Dlatego właśnie do przedszkolaków i uczniów klas 1-3 szkół podstawowych kierowana jest ogólnopolska akcja edukacyjna pod hasłem #SegregujeMy. Organizuje ją Centrum Rozwoju Lokalnego. 

Akcja łączy naukę z zabawą. Ma uświadomić najmłodszym, jak ważna jest prawidłowa segregacja odpadów. Uczestniczące w niej dzieci będą miały za zadanie odpowiednio pokolorować pojemniki na śmieci, a następnie dopasować  do nich przedmioty podlegające segregacji. Stworzony w ten sposób obrazek można będzie zabrać do domu i umieścić w widocznym miejscu, tak aby wszyscy domownicy wiedzieli, jak poprawnie segregować odpady.

Aby wziąć udział w akcji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (co równoznaczne jest z akceptacją regulaminu). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://eco.crl.org.pl

Centrum Rozwoju Lokalnego (CRL) to organizacja pożytku publicznego, która stawia sobie za cel wzmacnianie aktywności społecznej, zawodowej i edukacyjnej. Jej inicjatywy związane są m.in. z zachowaniem lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego czy edukacją dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia. Promuje udział zarówno młodzieży jak i osób starszych w lokalnym życiu społecznym. Współpracuje z samorządami, fundacjami i innymi stowarzyszeniami oraz podmiotami prywatnymi.

social position