Drogi w dzielnicach – realizacje i plany

Drogi w dzielnicach – realizacje i plany

112 mln zł wydało Miasto Częstochowa na inwestycje, remonty i utrzymanie dróg w 2017 r. Oprócz dużych unijnych zadań realizowane były inwestycje ważne dla mieszkańców poszczególnych dzielnic, a także przedsiębiorców i inwestorów. Na te prace miasto wydało w ubiegłym roku ok. 32 mln zł. Znany jest już plan większości lokalnych zadań drogowych na rok bieżący.

 

Częstochowa realizuje lub przygotowuje się do realizacji kluczowych inwestycji drogowych i komunikacyjnych, na które miasto pozyskało duże środki z Unii Europejskiej w obecnym okresie programowania (2014-2020). Trwają procedury związane z finalizacją rozbudowy Drogi Wojewódzkiej 908 w granicach miasta wraz z przedłużeniem ulicy Bohaterów Monte Cassino, na końcowym etapie skomplikowanej procedury przetargowej są zadania przebudowy alei Wojska Polskiego – DK-1 oraz rozbudowy DK-46 – ulic Głównej i Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. św. Barbary do ul. Pułaskiego. Częstochowskie MPK wyłania wykonawcę modernizacji starszej części linii tramwajowej, a Miejski Zarząd Dróg i Transportu niebawem ogłosi kolejny przetarg na budowę centrów przesiadkowych przy dworcach kolejowych. Pod koniec 2018 r. mają zakończyć się prace związane z odwodnieniem Grabówki, a w 2019 r. – Kiedrzyna.

Rokrocznie miasto realizuje też w ramach priorytetu Lepsza Komunikacja zadania inwestycyjne m.in. zawarte w programie budowy i przebudowy dróg lokalnych.

– Staramy się, aby były to inwestycje służące rozwojowi miasta: poprawiały sytuację w dzielnicach, a także warunki dojazdu do częstochowskich firm i obsługę komunikacyjną nowych inwestorów, tworzących nowe miejsca pracy.

Przykładem takich zadań realizowanych w 2017 r. jest np. budowa nowego mostu nad Kucelinką w ul. Legionów, który ułatwił dojazd dla cięższych pojazdów m.in. do terenów stref ekonomicznych, budowa nowej drogi w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej czy   przebudowa ul. Bór w dzielnicy Ostatni Grosz.

W 2017 r. udało się zmodernizować lub wybudować w sumie kilkanaście odcinków ulic, w tym np. Kiedrzyńską, św. Jana, Jagiellońską, Bohaterów Katynia, część Małopolskiej czy Olsztyńskiej. Nowy wygląd zyskał plac Orląt Lwowskich. Sfinalizowane zostały także niektóre inwestycje rozpoczęte w 2016 r., jak przedłużenie ul. Racławickiej do Staszica czy generalna przebudowa wiaduktu i przejścia podziemnego w alei Wyzwolenia.

W 2018 r. miasto powinno skierować na inwestycje w dzielnicach porównywalne środki. Większość zadań oraz dokumentacji projektowych jest już zaplanowanych i – tak jak w 2017 r. – część z nich ma związek z dużymi projektami inwestycyjnymi rozwijających się w Częstochowie firm.

– Musimy nadążać za planami inwestorów, dlatego w związku z nowym zakładem ZF   przyspieszamy budowę drogi na Skorkach, a w związku z nową hutą firmy Guardian – przebudowę ul. Korfantego

Z tych potrzeb inwestycyjnych wynikało też przesunięcie na ostatniej sesji Rady Miasta transzy środków w ramach linii kredytowej z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Oprócz tych dwóch inwestycji w tegorocznym planie jest już kilkanaście innych zadań, na które czekają częstochowianie m.in. I etap budowy ul. Artyleryjskiej, budowa ul. Suchej, przedłużenie ul. Bór, budowa odcinka ul. Sikorskiego (po inwestycji Fortum) czy klika mniejszych inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego.

Władze miasta zdają sobie sprawę, że lokalne potrzeby są duże, dlatego po zakończeniu dużych unijnych inwestycji związanych z kompleksową modernizacją całego układu drogowego i połączeniem go z węzłami budowanej autostrady A1, samorząd chce położyć jeszcze większy nacisk na drogowe zadania dzielnicowe, szuka także rozwiązań, które pomogłyby doraźnie poprawić stan miejskich ulic będących w najgorszym stanie

 

WYBRANE IWESTYCJE DROGOWE ZREALIZOWANE W 2017 r.

Budowa drogi w KSSE od sięgacza ul. Legionów do ul. Kusięckiej– koszt inwestycji  4,7 mln zł

Budowa połączenia ulicy Racławickiej do Staszica  koszt ponad 3 mln zł

Budowa ul. Kiedrzyńskiej – koszt blisko 5 mln zł  (w tym dotacja 2,35 mln zł ze środków budżetu państwa w ramach programu przebudowy dróg lokalnych)

Budowa ul. Małopolskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem – 3. etap– koszt ponad 2,4 mln zł

Przebudowa ul. Olsztyńskiej od ul. Wesołej do ul. Legionów– koszt 2,1 mln zł

Przebudowa obiektu mostowego w ul. Legionów – koszt ok. 3,7 mln zł (w tym dotacja ok. 1,8 mln zł ze środków subwencji ogólnej budżetu państwa)

Przebudowa Placu Orląt Lwowskich 2017 – koszt 0,8 mln zł

Przebudowa ul. Bohaterów Katynia – koszt 0,85 mln zł

Przebudowa ul. Kasztanowej – koszt 0,4 mln zł

Przebudowa ul. Kamińskiego– koszt 1,7 mln zł (zakończenie budowy w 2018 roku)

Przebudowa ul. Bór na odcinku od alei Niepodległości do ul. Jagiellońskiej
koszt 2,5 mln zł

– Budowa pasa włączenia z ul. Wilsona w alei Jana Pawła II wraz z uzupełnieniem infrastruktury dla pieszych i rowerzystów– koszt ok. 1,2 mln zł (zakończenie budowy w 2018 roku)

Wymiana nawierzchni w ciągu ul. Jagiellońskiej – koszt 0,8 mln zł

– Przebudowa ul. Okólnej od ul. Dekabrystów do Wierzyńskiego – koszt ok. 1,5 mln zł
(zakończenie budowy w 2018 roku)

Przebudowa ul. św. Jana – koszt ok. 0,5 mln zł

Budowa parkingów i chodników przy ul. Bacewicz i Pużaka– koszt 433 tys. zł

Budowa chodnika przy ul. Piastowskiej -koszt 51 tys. zł.

WYBRANE ZADANIA DROGOWE I PROJEKTY DO REALIZACJI W 2018

– Budowa drogi do terenów inwestycyjnych strefa „SKORKI” etap II i III – koszt ponad 10,1 mln zł

– Przebudowa ulicy Korfantego – koszt ponad 7 mln zł

Budowa ulicy Artyleryjskiej – I etap– koszt ponad 2 mln zł

Budowa ulicy Sikorskiego na odcinku od ul. Łódzkiej do Szajnowicza – Iwanowa – koszt ponad 1,6 mln zł

Budowa przedłużenia ulicy Bór do ul. Jagiellońskiej koszt  ponad 1,2 mln zł

Budowa ul. Suchej– koszt ponad 0,8 mln zł

Przebudowa ul. Broniewskiego – koszt ok. 0,4 mln zł

Przebudowa ulicy Spadek – koszt 350 tys. zł

Przebudowa ulicy Jaskrowskiej – koszt 325 tys. zł

Przebudowa ul. Bardowskiego I etap
(chodnik + miejsce postojowe) –
koszt ponad500 tys. zł

Przebudowa łącznika dzielnicowego Tysiąclecie (Polskiego Czerwonego Krzyża- Obrońców Poczty Gdańskiej- Kwiatkowskiego – Szajnowicza – Iwanowa) koszt ponad 146 tys. zł

Przebudowa parkingu przy ul. Iwaszkiewicza– koszt ponad132 tys. zł

Przebudowa chodnika  ul. Mirowska – I etap – koszt ponad120 tys. zł.

Dokumentacje projektowe

Przebudowa ulicy Boya – Żeleńskiego  – koszt 65 tys. złna dokumentację projektową

Rozbudowa ulicy Narcyzowej – koszt140 tys. zł – nadokumentację projektową

Przebudowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legionów z ul. Żużlową koszt 55 tys. zł
na dokumentację projektową

Przebudowa Sikorskiego w Częstochowie na odcinku od ul. Szajnowicza – Iwanowa do ul. Łódzkiej; koszt 55 tys. zł – nadokumentację projektową

Rozbudowa ul. Łódzkiej w Częstochowie – koszt ponad130 tys. zł – nadokumentację projektową

– Rozbudowa ul. Kingi w Częstochowie – koszt 100 tys. zł – na dokumentację projektową

Rozbudowa ul. Dąbrówki w Częstochowie – koszt 120 tys. zł – nadokumentację projektową.

Uwaga: w przypadku planowanych inwestycji – koszty zadań – przed rozstrzygnięciem przetargowym są szacunkowe – według kwot zapisanych w budżecie i przeznaczonych na realizację zadania.

social position