DOFINANSOWANIE CZĘSTOCHOWSKICH PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH

DOFINANSOWANIE CZĘSTOCHOWSKICH PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH

5 programów polityki zdrowotnej realizowanych w 2018 roku przez częstochowski samorząd otrzymało dofinansowanie z NFZ. W sumie to ponad 300 tys. zł.

 

Na liście zaakceptowanych przez NFZ wniosków znalazły się 43 programy z 23 jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego, w tym 5 z Częstochowy. W sumie na wszystkie NFZ przeznaczył blisko 1,9 mln zł, na częstochowskie – 305 827,60 zł (to ok.16% kwoty jaką Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach wyda na dofinansowanie takich programów). Podobne wsparcie Częstochowa uzyskała już w ubiegłym roku.

W 2018 roku dofinansowane będą następujące programy:

  1. „Profilaktyka  i wczesna  diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci, mieszkańców  Częstochowy  na lata 2014 – 2018”,
  2. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (hpv) na lata 2014 – 2018 miasta Częstochowy”,
  3. „Program profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy na lata 2013 – 2017”, kontynuacja na 2018 rok,
  4. „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Częstochowy z grup  szczególnego ryzyka  na lata 2014 – 2018 ”
  5. „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy na lata 2014 – 2018”.

Umowy na dofinansowanie podpisano 21 lutego w Śląskim Oddziale Wojewódzkim w Katowicach.

social position