DEFINICJA PRZYPADKU COVID‐19 DLA NADZORU EPIDEMIOLOGICZNEGO

DEFINICJA PRZYPADKU COVID‐19 DLA NADZORU EPIDEMIOLOGICZNEGO

Od 31 października zmieniła się definicja przypadku Covid-19 na potrzeby nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Jest też nowy numer pod którym można otrzymać informacje na temat kwarantanny, uruchomiono również automatyczne powiadomienia o jej nałożeniu.
Informacje publikuje na swojej stronie Główny Inspektor Sanitarny.


GIS podaje, między innymi kryteria kliniczne, diagnostyczne i epidemiologiczne konieczne przy definiowaniu przypadków zachorowania na Covid-19.

Kryteria kliniczne
Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z poniższych objawów:

 • kaszel
 • gorączka  
 • duszność
 • utrata węchu o nagłym początku
 • utrata lub zaburzenia smaku o nagłym początku


Kryterium diagnostyki obrazowej
Zmiany w obrazie radiologicznym płuc wskazujące na COVID-19  

Kryteria laboratoryjne

 • wykrycie kwasu nukleinowego SARS-CoV-2  z materiału klinicznego,
 • wykrycie antygenu/ów wirusa SARS-CoV-2 w teście antygenowym,


Kryteria epidemiologiczne

Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:
1) miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub prawdopodobnym). Jako bliski kontakt należy rozumieć:

 • przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą chorą, w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut,
 • bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2,
 • bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z wydzielinami osoby z COVID-19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej),  
 • kontakt na pokładzie samolotu lub innych środków transportu zbiorowego obejmujący osoby zajmujące dwa miejsca (w każdym kierunku) od osoby z COVID-19; osoby towarzyszące w podróży lub sprawujące opiekę nad osobą z COVID-19, członkowie załogi obsługujący sekcję, w której znajduje się chory.  

Uwaga! W przypadku ciężkich objawów u osoby z Covid-19 za bliski kontakt należy uznać wszystkich pasażerów znajdujących się w sekcji lub na pokładzie środka transportu, w której ta osoba przebywała, a w przypadku jej przemieszczania się po środku transportu – na całym jego pokładzie.

 • personel medyczny lub inna osoba bezpośrednio opiekująca się chorym z Covid-19 lub osoba pracująca w laboratorium bezpośrednio z próbkami osób z Covid-19 bez odpowiedniego zabezpieczania lub w przypadku gdy doszło do uszkodzenia stosowanych środków ochrony osobistej lub w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowego zastosowania.

2) osoba, która przebywała (jako pensjonariusz) lub była członkiem personelu w placówce opiekuńczej/opieki długoterminowej, w której potwierdzono transmisję Covid-19.

Przypadek możliwy
Każda osoba spełniająca kryteria kliniczne

Przypadek prawdopodobny
Każda osoba spełniająca kryterium kliniczne oraz kryterium epidemiologiczne
LUB
Każda osoba spełniająca kryterium kliniczne w postaci utraty węchu o nagłym początku i/lub
utraty lub zaburzenia smaku o nagłym początku
LUB
Każda osoba spełniająca kryterium diagnostyki obrazowej

Przypadek potwierdzony
Każda osoba spełniająca kryterium laboratoryjne przypadku potwierdzonego

Uwaga! Diagnostyka laboratoryjna powinna być przeprowadzana w przypadku każdej osoby wykazującej objawy ostrej infekcji układu oddechowego (z uwzględnieniem kryteriów klinicznych podanych w definicji, jak również objawów mniej specyficznych: ból głowy, bóle mięśni, dreszcze, zmęczenie, wymioty i/lub biegunka) oraz dodatkowo na podstawie indywidualnej oceny lekarza zlecającego lub służb sanitarno‐epidemiologicznych.


NOWY NUMER POD KTÓRYM UZYSKASZ INFORMACJE NA TEMAT KWARANTANNY

W ramach digitalizacji inspekcji sanitarnej, Główny Inspektor Sanitarny, uruchomił automatyczne powiadomienia o nałożeniu kwarantanny. +48 22 10 43 705 to numer, z którego nadawany jest komunikat o objęciu kwarantanną osób, które znajdują się w bazie EWP i mają nałożoną kwarantannę. W przypadku pytań o COVID-19 albo wyjaśnienia statusu kwarantanny GIS prosi, by dzwonić pod numer +48 22 25 00 115.

Z wykorzystaniem informacji ze strony GIS

social position