CZĘSTOCHOWA DLA FIRM RODZINNYCH Częstochowa dla firm rodzinnych

CZĘSTOCHOWA DLA FIRM RODZINNYCH Częstochowa dla firm rodzinnych

W Częstochowie powstało Lokalne Centrum Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych. 7 lutego rodzinni przedsiębiorcy spotkali się podczas inauguracyjnego seminarium. Jego głównym tematem było „Praktyczne podejście do budowy i trwałości lokalnego biznesu rodzinnego – sukcesja, zarządzanie, polityka miasta”.

W zorganizowanym przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, Związku Miast Polskich, Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej, stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, Urzędu Miasta, związków zrzeszających pracodawców oraz przedsiębiorcy prowadzący rodzinne firmy.

W czasie seminarium uczestnicy dyskutowali na takie tematy, jak m.in. założenia projektu „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych”, trwałość biznesu, podnoszenie wartości firm rodzinnych, podstawy sukcesji w firmie rodzinnej, rola miejscowego biznesu z punktu widzenia miasta, znaczenie firm dla rozwoju Częstochowy, czy obszary działań, które mogą wzmocnić firmy rodzinne i ich wpływ na rozwój miasta. Spotkanie zapoczątkowało w Częstochowie tworzenie Lokalnego Centrum Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych.

Obecnie w Polsce ponad 800 tys. firm deklaruje, że są firmami rodzinnymi, czyli takimi, które prowadzą co najmniej dwie osoby spokrewnione lub spowinowacone. Przynoszą one gospodarce roczny dochód w wysokości 322 mld złotych – tak wynika z raportu “Firma rodzinna to marka” Instytutu Biznesu Rodzinnego. Aby skutecznie działać na rzecz wzmocnienia przedsiębiorczości rodzinnej w regionie, Częstochowa przystąpiła do realizacji innowacyjnego projektu, którego liderem jest Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych, a Partnerami Związek Miast Polskich oraz Izba Przemysłowo-Handlowa w Sewilli. Spotkania zrzeszające rodzinnych przedsiębiorców będą odbywać się cyklicznie.

Obecnie Lokalne Centra Kompetencji Przedsiębiorczości Rodzinnej uruchamiane są w pilotażowym programie w siedmiu miastach i służyć będą integracji przedsiębiorców rodzinnych z otoczeniem miejskim przez:

·         Program przekazywania wiedzy o tajnikach prowadzenie firmy rodzinnej,

·         Warsztaty i seminaria na żywo i w sieci,

 

·         Doradztwo online,

·         Portal zawierający wiedzę i aktualności o przedsiębiorczości rodzinnej,

·         Tworzenie lokalnych rad przedsiębiorców umożliwiających wpływ na sprawy kształtujące miejskie otoczenie biznesowe,

·         Program badań nad rolą przedsiębiorczości rodzinnej.

Aby wziąć udział w projekcie i najbliższych seminariach szkoleniowych (7 marca i 11 kwietnia należy się zarejestrować. Rejestrację z ramienia Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadzić będzie Lokalny Animator LCK: Kamila Grochowina, tel. 34 360 56 88 wew. 29,

e-mail: lck-czestochowa@firmyrodzinne.eu

Udział w projekcie jest bezpłatny. Przedsiębiorcom wystawione zostaną zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.

 

social position