CENTRA PRZESIADKOWE ODDANE DO UŻYTKU

CENTRA PRZESIADKOWE ODDANE DO UŻYTKU

Miasto podsumowało inwestycję związaną z budową trzech centrów przesiadkowych przy dworcach kolejowych. Kosztowała ona – wraz z częścią drogową – 69 mln zł, z czego 27 mln zł stanowiły środki w ramach projektu unijnego. Od 26 stycznia centrum przy ul. Piłsudskiego obok dworca Częstochowa Osobowa zaczyna obsługiwać linie komunikacji miejskiej i gminnej.    

– Centra przesiadkowe to jedna z inwestycji w ramach programu Lepsza Komunikacja w Częstochowie, która będzie służyć zarówno mieszkańcom, jak i osobom przyjeżdżającym do nas do pracy, szkoły, na uczelnię, do urzędów czy w różnych, innych celach– “Mam nadzieję, że m.in. dzięki nim przekonamy wiele osób przyjezdnych, aby skorzystały z dostępnych w mieście środków publicznej  komunikacji.”   

Efektem inwestycji są 3 centra przy 3 dworcach kolejowych (Częstochowa Osobowa, Stradom, Raków) m.in. z 245 miejscami parkingowymi typu „park and ride”, 76 miejscami postojowymi, ok. 10 kilometrami nowych lub przebudowanych dróg rowerowych, 90 parkingami dla rowerów, 15 peronami dla komunikacji miejskiej, miejscami postojowymi dla osób z niepełnosprawnościami oraz postojami dla taksówek.

W ramach inwestycji przebudowano też spore odcinki dróg ulic Piłsudskiego, Pułaskiego oraz zmodernizowano układ drogowy w okolicy dworca PKP na Rakowie. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego.  

Celem inwestycji była integracja wszystkich dostępnych w mieście środków transportu zbiorowego z transportem indywidualnym i podniesienie jakości komunikacji publicznej, także przez wprowadzenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w 50 lokalizacjach na terenie miasta, w tym oczywiście na terenie centrów przy dworcach (SDIP był realizowany jako osobna inwestycja).

Prace przy budowie centrów zakończyły się pod koniec ubiegłego roku. Obecnie – po uzyskaniu zgody na użytkowanie węzła przy Dworcu Częstochowa Osobowa, od wtorku 26 stycznia  na ul. Piłsudskiego wracają autobusy komunikacji miejskiej i gminnej.

Inwestycja kosztowała miasto 69 mln zł, Częstochowa otrzymała na nią dofinansowanie unijne w kwocie 27 mln zł. W trakcie inwestycji niezbędne było m.in. uregulowanie kwestii właścicielskich z PKP. W trakcie spotkania podsumowującego inwestycję prezydent miasta dziękował wykonawcy inwestycji oraz władzom marszałkowskim za współpracę związaną ze współfinansowaniem inwestycji w ramach środków UE z RPO Województwa Śląskiego. Podziękował także przedstawicielom zarządu i dyrekcji PKP, dzięki którym możliwe było przeprowadzenie  niezbędnych zamian działek.

Ulica Piłsudskiego po przebudowie i budowie centrum przesiadkowego, ponownie stanie się  jednym z głównych węzłów komunikacji miejskiej dla MPK, GZK Rędziny i innych przewoźników.

W dni powszednie do Częstochowy dojeżdża codziennie – do pracy, szkoły, na uczelnie, zakupy – ok 40 tysięcy osób – głównie mieszkańców naszego subregionu (ten szacunek bierze oczywiście pod uwagę czasy „normalne”, bez obecnych epidemicznych ograniczeń). Centra przesiadkowe będą im służyć i powinny zachęcić, przynajmniej część z nich, do korzystania z komunikacji miejskiej w większym niż dotychczas stopniu.

Docelowa organizacja komunikacji miejskiej (m.in. po zakończeniu trwającej przebudowy linii tramwajowej) przewiduje wprowadzenie kolejnych linii MPK obsługujących centra, zwłaszcza w przypadku zwiększonego zainteresowania podróżnych. W planie jest wykorzystanie centrów przez 16 miejskich linii autobusowych, tramwaj oraz 3 linie GZK Rędziny. Z centrów będą też korzystać inni komercyjni przewoźnicy – po uzgodnieniach z Miejskim Zarządem Dróg i Transportu.

W spotkaniu podsumowującym inwestycję w węzły przesiadkowe uczestniczyli – obok prezydenta miasta,  przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny, zastępca prezydenta Piotr Grzybowski orazp.o. dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu Joanna Holi-Sosnowska.Informacje dotyczące inwestycji oraz organizacji publicznego transportu zbiorowego, która będzie na nich obowiązywać w celu integracji z transportem indywidualnym.

Koszt:ok. 69 mln zł z dofinansowaniem ze środków UE w kwocie ok. 27 mln zł 
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego.

Co zostało wybudowane/przebudowane: Otoczenie trzech największych dworców kolejowych w mieście: Częstochowa – Osobowa (Dworzec Główny), Częstochowa Stradom i Częstochowa Raków wraz z miejscami parkingowymi typu Park and Ride, łączącymi węzły drogami rowerowymi, miejscami taxi i wytyczonymi dla autobusowej komunikacji zbiorowej, przebudowanymi drogami: ul. Pułaskiego (wraz z rondem przy wiadukcie) oraz Piłsudskiego (od alei NMP do ul. Piotrkowskiej) oraz układem drogowym na Rakowie (zgodnie z uwagami mieszkańców).

Korzyści z inwestycji:– możliwość szybkiej przesiadki z dowolnego środka transportu prywatnego na środek transportu zbiorowego bądź alternatywny środek transportu; 
– udogodnienie zarówno dla mieszkańców Częstochowy jak i ludzi spoza miasta, uatrakcyjnienie Częstochowy jako lidera subregionu północnego Województwa Śląskiego,
– odciążenie ruchu kołowego w godzinach szczytu (zwiększenie szans na to, że część z 40 tys. mieszkańców regionu, którzy przyjeżdżają codziennie do Częstochowy, porzuci prywatne środki transportu na rzecz transportu publicznego i komunikacji miejskiej), 
– przebudowa kluczowych układów drogowych w trzech ważnych punktach miasta,
– poprawa estetyki i dostępności terenów przy dworcach PKP w mieście,
– dalsza rozbudowa i uzupełnianie sieci dróg rowerowych – powstało bądź zostało przebudowanych ok. 10 km sieci łączących dworce, przy których powstały węzły.

Infrastruktura/funkcjonalność inwestycji:
-miejsca dla autobusów publicznego transportu zbiorowego (łącznie na wszystkich centrach 15),
– miejscami postojowe ogólne (łącznie 76),
– miejsca postojowe taxi (łącznie 22)
– miejsca do zatrzymywania się osób z niepełnosprawnościami (12)
– parkingi dla rowerów bike&ride (łącznie miejsc na około 90 sztuk jednośladów),
– miejsca do szybkiego wysiadania/podrzucenia przy wejściach dworców (łącznie 7)
– miejsca parkingowe park & ride za bramkami elektronicznymi (łącznie 245) – do dyspozycji osób przesiadających się na środki publicznego transportu zbiorowego; regulamin korzystania z miejsc dostępnych za szlabanami będzie przedmiotem uchwały częstochowskiej Rady Miasta (na sesji 28 stycznia). Z parkingów „park&ride” korzystać będą mogli kierowcy deklarujący korzystanie ze środków publicznego transportu publicznego, którzy po pobraniu biletu z automatów (na oświadczenie o podróży publicznym transportem zbiorowym) będą upoważnieni do nieodpłatnego parkowania.

Docelowo po uzgodnieniu ze wszystkimi przewoźnikami, oświadczenie zastąpi sczytywanie przez automat biletów środków publicznego transportu zbiorowego, po którym będą wydawane bilety do parkowania.

 
Organizacja komunikacji miejskiej na centrach przesiadkowych:

1. Dworzec PKP Stradom

Od 1 stycznia 2021 roku:
– obok dworca, ulicą Pułaskiego kursują linie autobusowe nr 23 i 69;
– przez peron kursują linie nr 15 i 37, wykonując wjazdy kieszeniowe (przelotowo), obsługa pasażerów odbywa się na pierwszym wg kolejności słupku przystankowym.  

Docelowo:
– oprócz powyższych możliwe będzie w przyszłości skierowanie na dworzec jeszcze jednej linii autobusowej od strony centrum, bez ingerencji w układ logistyczny pozostałych połączeń.
Łącznie na węźle i w jego obrębie cztery linie autobusowe MPK.

2. Dworzec PKP Raków

Od 1 stycznia 2021 roku:
– przy Skwerze Junaków, z peronu zewnętrznego korzystają linie za tramwaj oraz linia 19, która wykonuje tam wjazdy kieszeniowe (przelotowo).
– po drugiej stronie przejścia podziemnego pod torami kolejowymi, przy ul. Rejtana, znajduje się pętla linii 23, odległa o 120 metrów i połączona ze Skwerem Junaków bez barier architektonicznych. 

Docelowo: 
oprócz powyższych (z uwzględnieniem, że po powrocie na stałe trasy tramwajów przestaje jeździć autobus za tramwaj):
– przy Skwerze Junaków, z peronu zewnętrznego korzystają linie nr 12, 32 i 80 (jako przystanki końcowe) – realizacja po zakończeniu remontu ulicy Łukasińskiego (odbiory ulicy początku lutego).
– przy Skwerze Junaków, z peronu wewnętrznego korzystają linie nr 19, 31, 35 i 36 (jako przystanki przelotowe w ramach wjazdów kieszeniowych) – realizacja po zakończeniu remontu ulicy Łukasińskiego.
– kiedy zapadnie decyzja o przywróceniu tramwajów na Aleję Pokoju, w odległości 150 metrów (połączenie bez barier architektonicznych) będzie obsługiwany przystanek końcowy dla linii tramwajowej nr 2, a jednocześnie początkowy dla skróconego wariantu linii nr 1.
Łącznie na węźle i w jego obrębie dziewięć linii autobusowych MPK + tramwaj (do czasu powrotu – autobus za tramwaj)


3.  Dworzec PKP Główny – Piłsudskiego

Od 26 stycznia 2021 roku:  
– z peronu zewnętrznego korzystają linie MPK: 18, 30 i 33, w układzie przystanków kolejno: do wysiadania – techniczny – odjazdowy (wszystkie trzy linie na swojej trasie mają przystanki poza granicami miasta)
– z peronu środkowego korzystają linie GZK Rędziny: R, Rm i Rk, w układzie przystanków kolejno: do wysiadania/techniczny – odjazdowy – przystanek dla przewoźników komercyjnych.
– z peronu wewnętrznego będą korzystać przewoźnicy komercyjni w liczbie i zakresie uzgadnianym na bieżąco z MZDiT, uzgodnienia z przewoźnikami komercyjnymi trwają, szczegóły w I kwartale 2021 roku.
Łącznie na węźle i w jego obrębie trzy linie autobusowe MPK i trzy linie autobusowe GZK + przewoźnicy komercyjni po odpowiednich uzgodnieniach.

Docelowo:
– oprócz powyższych istnieje techniczna możliwość skierowania przez węzeł jeszcze dwóch, kolejnych autobusów MPK
– po drugiej stronie dworca dostępna linia tramwajowa, przebudowywany przez służby PKP ma być także dworzec wraz budową kolejnego węzła integrującego kolej i autobusy.

Na podstawie inf. MZDiT

Fot. Łukasz Kolewiński (UM)

social position