BUDŻET OBYWATELSKI – DWIE INWESTYCJE PRZY CZĘSTOCHOWSKICH SZKOŁACH

BUDŻET OBYWATELSKI – DWIE INWESTYCJE PRZY CZĘSTOCHOWSKICH SZKOŁACH

Przy Zespole Szkół im. J. Kochanowskiego powstanie bieżnia lekkoatletyczna, a przy Szkole Podstawowej nr 21 – nowe ogrodzenie. Firmy mogą zgłaszać się z ofertami na wykonanie tych prac do 18 sierpnia.    

Projekt dotyczący terenu przy szkole ,,Kochanowskiego” przewiduje budowę tam czterotorowej bieżni o całkowitej długości 68 m (między startem a metą – 60 m) i szerokości 4,8 m. Bieżnia ma powstać w śladzie istniejącej bieżni mineralnej – w przyszłości ma stanowić prostą pętli otaczającej boisko wielofunkcyjne. Wyposażeniem uzupełniającym będą dwa przenośne bloki startowe posiadające certyfikat IAAF umożliwiający rozgrywanie zawodów. Na miejscu ma też powstać skocznia do skoku w dal. Inwestycja przewiduje również montaż elementów małej architektury – ławek i koszy na śmieci. Projektowane w związku z budową tych elementów zagospodarowanie terenu nie wpłynie w żaden sposób na istniejącą tam szatę roślinną.

Już wiosną miasto rozpisało przetarg na wykonanie bieżni przy ul. Warszawskiej, ale okazało się, że zgłoszone oferty przekraczały kwotę przeznaczoną na realizację tej inwestycji. Procedura przetargowa jest więc powtórzona.

Drugą jej częścią jest modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 21. Chodzi o odcinek oddzielający teren szkoły od ul. Sabinowskiej oraz przyległych boisk sportowych. Sporządzona na potrzeby inwestycji ekspertyza wykazała zły stan tego ogrodzenia – jego remont jest niewykonalny z przyczyn technicznych (chodzi m.in. o uszkodzenia materiału konstrukcyjnego czy brak możliwości zapewnienia właściwej wytrzymałości muru).

Przygotowania do prac obejmą m.in. przesadzenie kliku krzewów oraz rozbiórkę fragmentów nawierzchni przy ogrodzeniu wewnętrznym. Potem stare ogrodzenie zostanie etapami wyburzone – po stopniowym demontażu części nadziemnych nastąpi rozbiórka fundamentów. W zamian pojawi się tam monolityczne ogrodzenie żelbetowe z prefabrykowanymi panelami stalowymi. Zaprojektowano odtworzenie ogrodzenia od strony ul. Sabinowskiej (będzie się stykać z granicą pasa drogowego) oraz od strony południowej – pomiędzy terenem szkoły, a boiskami sportowymi. Przewiduje się montaż 2 furtek oraz dwuskrzydłowej bramy.   

Jeśli przetarg zostanie rozstrzygnięty bez przeszkód – a prace wykonane bez opóźnień – odbiór robót ma nastąpić do 4 grudnia tego roku.  

Firmy zainteresowane wykonaniem tych prac mają czas na zgłaszanie ofert do 18 sierpnia, do godz. 9.30. Trzeba je złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Częstochowy, na parterze budynku przy ul. Śląskiej 11/13 (stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji).  Szczegóły przetargu dostępne są TUTAJ.

social position