Będą nowe boiska przy trzech szkołach

Będą nowe boiska przy trzech szkołach

Miasto ogłosiło przetarg na budowę boisk wielofunkcyjnych przy kolejnych trzech częstochowskich szkołach. Nowe obiekty powstaną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, nr 4 oraz Szkole Podstawowej nr 29.

 

Przy każdej z trzech placówek powstanie boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową (technologia EPDM). Dwa boiska: przy ZSP nr 4 (ul. Połaniecka) i SP 29 (ul. św. Rocha) będą o wymiarach 24,1 m x 44 m, a boisko przy ZSP nr 3 (ul. Łukasińskiego) – 23,1 m x 33,15 m.

Obiekty będą zawierały w swoich obrysach boisko do piłki ręcznej, tenisa ziemnego, dwa do koszykówki oraz dwa do siatkówki. Teren zostanie ogrodzony i wyposażony w piłkochwyty. Prace obejmą także modernizację istniejącego oświetlenia, wykonanie odwodnienia oraz montaż ławek. Podłoże zostanie utwardzone.

Wyłoniony w postępowaniu wykonawca powinien zrealizować inwestycje do 3 lipca.
Oferty w przetargu można składać do 4 kwietnia, do godz. 9.30 w Biurze Obsługi Interesanta UM Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13.

Szczegółowa specyfikacja prac jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.czestochowa.pl/przetarg/1157396/iz-271-16-2018

social position