Aktualności

Nagrody i wyróżnienia na spotkaniu noworocznym

Laureatek i laureatów było wielu – do wręczenia były bowiem nagrody w miejskich programach, medale ,,Merentibus’’,  tytuły ,,Promotor częstochowskiej gospodarki” czy nagrody za prace naukowe promujące Miasto…

,,Merentibusy’’ to odznaczenia, które przyznaje prezydent Częstochowy za szczególne zasługi dla miejskiej społeczności i samorządu lokalnego. Tym razem odebrały je dwie osoby – Aneta Janik-Barciś i Adam Mroczek.

Aneta Janik-Barciś jest ekspertką zarządzania ludźmi, komunikacji i budowania zespołów. Działa od 15 lat, prowadząc z młodzieżą szkolenia i warsztaty mające kompleksowo przygotować ją do wkroczenia na rynek pracy, oswajać z rozmową rekrutacyjną i uczyć poprawnego pisania CV.  Jest wiceprzewodniczącą Komisji ds. Kształcenia Zawodowego w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach,  członkinią Powiatowej Rady Rynku Pracy przy częstochowskim PUP oraz prezeską Związku Przedsiębiorców i Pracodawców – Częstochowa. Napisała wiele branżowych tekstów.

Drugi laureat ,,Merentibusa” – Adam Mroczek – jest zasłużonym częstochowskim muzykiem i pedagogiem. Znany jest z gry na organach i z kierownictwa chóru. Studia ukończył w Katowicach i Krakowie. Był wieloletnim dyrektorem średniej Szkoły Muzycznej w Częstochowie – dziś należącej do Zespołu Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie. Pełnił tę funkcję od 1978  aż do 2007 roku. Pracował też w Społecznym Ognisku Muzycznym, był jednym z organizatorów Instytutu Muzyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej (dzisiejszego UJD). W 1975 r. założył Częstochowskie Towarzystwo Muzyczne. Jest laureatem Nagrody Miasta Częstochowy w dziedzinie kultury m.in. za zapoczątkowanie międzynarodowej wymiany uczniów pomiędzy Zespołem Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego a Jugendmusikschule Pforzheim (Niemcy).

Spotkanie noworoczne było też okazją do wręczenia wyróżnienia za zasługi dla Województwa Śląskiego. Tym razem przyznane zostało ono na wniosek naczelnika Wydziału Edukacji UM Rafała Piotrowskiego. Z rąk wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisława Gmitruka odebrała je Beata Strzelecka-Mach – wieloletnia dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie. Z wykształcenia jest germanistką, na co dzień angażuje się w działania na rzecz rozwoju lokalnego środowiska edukacyjnego. Jest koordynatorką pomocy dla Polek i Polaków – w tym dzieci – na dawnych, wschodnich ziemiach Rzeczpospolitej, przy współpracy z Towarzystwem Patriotycznym ,,Kresy’’. Stale angażuje się w działania na rzecz szkoły w Szumsku na Litwie.

Tak jak w poprzednich latach, prezydent Krzysztof Matyjaszczyk przyznał nagrody za działania spójne z programami miasta. I tak w kategorii ,,Częstochowa Wspiera Seniorów” nagroda przypadła Elżbiecie Markowskiej, od 2013 roku działającej na rzecz środowiska senioralnego. Kieruje pracami Centrum Aktywności Seniorów, jest członkinią Partnerstwa Częstochowa Seniorom i Częstochowa Osobom Niepełnosprawnym, a także Częstochowskiej Rady Seniorów. Jej działania skupione są na aktywizacji i wsparciu seniorów i seniorek. W ramach CCAS zainicjowała powstanie miejsca, w którym osoby starsze mogą realizować swoje zainteresowania. Jest także Prezeską Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki.

Klub Sportowy Norwid nagrodzono w kategorii ,,Kierunek Przyjazna Częstochowa”.  Spod jego skrzydeł przez ponad 20 lat wyszło wielu znakomitych siatkarzy, jak Piotr Gruszka, Łukasz Żygadło, Paweł Woicki, czy aktualni reprezentanci Polski – Bartosz Bednorz i Mateusz Bieniek. Dzięki pracy wielu osób związanych z klubem, ,,Norwid’’ wywalczył sobie silną markę w polskiej siatkówce. Nagrodę odebrali prezes Lesław Walaszczyk oraz dyrektor Łukasz Żygadło.  

W kategorii „Lepsza Komunikacja w Częstochowie” nagroda powędrowała do Huty Stalowa Wola S.A. oddział Autosan w Sanoku. Dzięki współpracy z firmą, częstochowskie pasażerki i pasażerowie mają możliwość korzystania z całkowicie zeroemisyjnych autobusów, wyposażonych w automatyczne zliczarki potoków pasażerskich, dynamiczną informację, porty USB czy pełną klimatyzację. Dopełnieniem współpracy było zrealizowanie w 2023 roku zamówienia na kolejne 4 ,,elektryki” w parametrach skonfigurowanych według częstochowskiego zamówienia. Nagrodę dla ,,Autosanu” odebrał prezes Maciej Borecki.  

W ramach programu ,,Teraz Lepsza Praca’’ odbywa się konkurs ,,Promotor Częstochowskiej Gospodarki”. Wyróżniono w nim kilka podmiotów. W imieniu Gabinetu Audioprotetycznego ,,Oto Słyszę’’ nagrodę odebrała jego właścicielka Małgorzata Urbańska. Domeną gabinetu są aparaty słuchowe i systemy wspomagające słyszenie, a misją – pomoc osobom niedosłyszącym w powrocie do normalnej komunikacji. Nagroda przypadła też Fundacji Ucz się Zdrooowia – odebrała ją prezeska zarządu Małgorzata Stanior. Fundacja edukuje konsumentki i konsumentów w zakresie ekologii i zdrowego żywienia, zwracając szczególną uwagę m.in. na dobroczynność kiszonek i miodów smakowych oraz suplementów DuoLife. Katarzyna i Paweł Koćwin odebrali natomiast nagrodę dla Grupy Argo Navi –  partnera Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, świadczącego usługi w zakresie pomocy publicznej – zarówno dla międzynarodowych koncernów, jak i mniejszych, rodzinnych firm.

Nagroda Główna w konkursie oraz tytuł ,,Promotora Częstochowskiej Gospodarki 2023”powędrowały do Asten Group – firmy, która od niemal ćwierć wieku wyróżnia się na rynku ogólnopolskim i lokalnym, a ostatnio również międzynarodowym. Jej atutami są wielomarkowa struktura i wszechstronność, a w wielu obszarach także pionierski charakter działań. W ramach jej struktury funkcjonuje siedem marek (Plastigo, Shini Europe, Ozzone, VIKK, Adino, Havier, Technigo) specjalizujących się w różnych branżach – handlu, dystrybucji, projektowaniu graficznym  czy zarządzaniu ludźmi. Gratulacje i nagrodę dla firmy odebrał prezes zarządu Asteniusz Myśliwiec.

Laureatem Nagrody Specjalnej został z kolei Uniwersytet Jana Długosza, reprezentowany podczas wieczoru przez rektor prof. dr. hab. Annę Wypych-Gawrońską. UJD odgrywa kluczową rolę w budowaniu wizerunku miasta i regionu poprzez swój dynamiczny rozwój i nowoczesne podejście do edukacji. W 2023 roku uczelnia uzyskała status uniwersytetu klasycznego i europejskiego, potwierdzając tym samym osiągnięcie najwyższych standardów akademickich i ścisłe przestrzeganie wartości europejskich. Poprzez współpracę z różnymi instytucjami UJD wspiera inicjatywy społeczne, dbając o rozwój kultury, sportu, edukacji, ochrony środowiska czy zdrowia publicznego.

Poznaliśmy też laureatki i laureatów Nagrody Prezydenta Miasta za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z promocją Częstochowy. I tak do Klaudii Chabinowskiej powędrowało wyróżnienie – oraz czek na 1 tys. zł – za pracę inżynierską ,,Projekt koncepcyjny modernizacji skweru Solidarności w Częstochowie”, powstałą na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Za pracę inżynierską ,,Opracowanie projektu techniczno-wykonawczego złożonych konstrukcji iluminacji świetlnych wpisanych w krajobraz urbanistyczny”, powstałą na Uniwersytecie Jana Długosza, wyróżniono Marcina Wojtaka (także otrzymał czek na 1 tys. zł). Natomiast nagrodę główną za najlepszy doktorat – zatytułowany ,,Środki społecznego przekazu w ewangelizacji na przykładzie archidiecezji częstochowskiej w latach 2001-2021. Studium teologiczno-pastoralne” – powstały na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, wraz z czekiem na 3 tys. zł, odebrał Krzysztof Gryza.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym na scenie sali koncertowej Filharmonii Częstochowskiej gratulowali prezydent Krzysztof Matyjaszczyk oraz przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny.

Read more...

Aplikacja MyTalent wchodzi do szkół

Miasto podpisało z firmą Evorain list intencyjny w sprawie udostępnienia unikalnego w skali kraju narzędzia opartego o sztuczną inteligencję, które ma służyć uczniom w wyborze ścieżki zawodowej.

8.01 odbyło się też certyfikowane szkolenie dla dyrektorów szkół średnich i dla koordynatorów wdrożenia nowej aplikacji w szkołach. To kolejny etap współpracy z firmą, która stworzyła program pomocny w określeniu predyspozycji i indywidualnego profilu potrzeb ucznia klasy maturalnej za pomocą AI. W czasie warsztatów pomysłodawców reprezentował Maciej Orzechowski z AIA Concept, samo szkolenie prowadziła psycholog Anna Di Giusto, a list podpisał prezes Evorain Jakub Romanowski.

W treści porozumienia czytamy: – Działając w ramach programu „Teraz Lepsza Praca”, mając na uwadze zaspokojenie potrzeb uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Miasta Częstochowy i studentów częstochowskich uczelni, strony podpisują niniejszy list intencyjny, by poprzez prekursorskie wykorzystanie sztucznej inteligencji pomóc młodzieży w personalizacji ich kariery zawodowej oraz w innowacyjny sposób dążyć do realizacji idei Lepszej Częstochowy.

Młodzi ludzie nie wiedzą, co i gdzie chcą studiować, więc chcemy im pomóc podjąć świadomą decyzję, zachęcając ich też do wyboru częstochowskiej uczelni. Każdy z nas jest inny, każdy z nas inaczej postrzega pracę, jeden woli pracować w ludźmi, drugi z dokumentami. Chodzi o to, żeby młodzi dowiedzieli się jak najwięcej o sobie, zanim dokonają życiowej zmiany. Pomoże im w tym formuła “My Talent”, czyli aplikacja, którą najpierw uczyliśmy i testowaliśmy, jeżdżąc po szkołach i wsłuchując się w głosy przyszłych użytkowników. Teraz pora skorzystać z tej nowoczesnej technologii.

Mytalent.link
W projekcie została zastosowana metoda pomiaru potrzeb AIA. Dzięki niej osiągamy punkt wyjścia do określania potencjału i kierunku rozwoju każdej z młodych osób. Metoda pomiaru potrzeb AIA to zaawansowana sztuczna inteligencja, która dzięki opracowanym modelom pozwala na poznanie indywidualnego profilu potrzeb człowieka. Nienaturalnie brzmiące pojęcie „obliczania potrzeb człowieka” kryje za sobą niezliczone operacje matematyczne sztucznych sieci neuronowych, które zostały zaprojektowane w taki sposób, aby mogły posiąść wiedzę ekspertów od psychologii i psychometrii.
Model AI staje się wówczas wirtualnym ekspertem, który na podstawie swojej wiedzy ma możliwość poznania człowieka wraz z jego wewnętrznymi, czasami mocno ukrytymi, potrzebami. Modele dążą do doskonałości w swoim działaniu i w ten sposób badani użytkownicy, poprzez odpowiedzi na szereg pytań dostają swój indywidualny profil potrzeb. Mnogość kombinacji pytań i wariantów odpowiedzi daje tak dużą złożoność, że analiza tych danych jest niemożliwa dla człowieka w krótkim czasie, a model AI radzi sobie z tym wyzwaniem w ułamkach sekund.

Read more...

Płynny ruch pod estakadą

Od sobotniego poranka (6 stycznia) zostanie udrożniony pełny przejazd w relacji al. Pokoju – ul. Jagiellońska i al. Niepodległości (po dwa pasy ruchu dla każdego kierunku jazdy na tej osi). Jeszcze bez włączenia w DK-91.

Udrożnienie dla ruchu na linii wschód-zachód pod nowym obiektem mostowym, czyli w miejscu starej estakady, pozytywnie wpłynie na układ komunikacyjny w południowej części miasta. Jest to kolejny etap w kierunku przywrócenia pełnej przejezdności na przebudowanej al. Wojska Polskiego w Częstochowie (DK-91).

Informacja z Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie

Read more...