Akademicka Częstochowa – Nagrody za najlepsze prace

Akademicka Częstochowa – Nagrody za najlepsze prace

W minionym roku odbyła się kolejna edycja konkursu „Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z promocją Częstochowy”. Znamy już nazwiska laureatów.

Celem konkursu przeznaczonego dla absolwentów uczelni wyższych, realizowanego w ramach programu „Akademicka Częstochowa” jest m.in.: promocja nowatorskich rozwiązań projektowych i organizacyjnych w sferze rozwoju miasta oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Częstochowy jako jednostki gospodarczej, oświatowej i kulturalnej.

W kategorii Praca Inżynierska I nagrodę za pracę “Projekt wentylacji mechanicznej garażu podziemnego” otrzymała Adrianna Luter, a II za “Projekt modernizacji schroniska dla zwierzątAnna Szczygieł.

W kategorii Praca Magisterska najlepsza była praca Renaty TomczykPomoc publiczna udzielana w podatku od nieruchomości na przykładzie miasta Częstochowy“. Drugą nagrodę za “Częstochowa w okresie międzywojennym – najważniejsze dzieła architektury użyteczności publicznej” dostała Olga Desperak.

W kategorii Praca Doktorska laureatką została Iwona Skrzypczyk-Gałkowska za pracę “Proza Ludmiły Marjańskiej”

Nagrody – po 5 tys. za pierwsze miejsce i 4 tys. za drugie – wręczono podczas spotkania noworocznego Prezydenta Miasta, w poniedziałek, 14 stycznia w Filharmonii Częstochowskiej.

social position