9 MLN ZŁ Z UE NA NOWE AUTOBUSY

9 MLN ZŁ Z UE NA NOWE AUTOBUSY

Blisko 9 mln złotych dofinansowania unijnego wywalczyła Częstochowa na zakup 12 nowych autobusów dla miejskiego przewoźnika. Projekt MPK znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej.

 

21 lutego Zarząd Województwa Śląskiego wybrał projekt Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. do dofinansowania, w ramach  poddziałania 4.5.2 typ 1-3 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie.

Projekt „Moja Przyjazna Komunikacja – zakup nowego taboru autobusowego na potrzeby realizacji zadań z zakresu transportu publicznego w Gminie Miasto Częstochowa – etap II” zakłada kupno kolejnych 12 nowych autobusów wyposażonych w silniki diesla, spełniające najwyższe normy emisji spalin (EURO 6).

Wyposażenie pojazdów będzie zapewniało bezpieczeństwo i wysoki komfort podróży dla pasażerów, w tym osób niepełnosprawnych, słabowidzących i słabosłyszących. Pakiet udogodnień będzie obejmował między innymi klimatyzację, monitoring, pojazdy będą też wyposażone w ładowarki USB oraz wifi.

Wartość całego projektu to 13,7 mln zł, a uzyskane dofinansowanie – to prawie 9 mln zł.

– To kolejny europejski projekt służący lepszej komunikacji zbiorowej w Częstochowie – komentuje prezydent. Nowe autobusy to nie tylko perspektywa większego komfortu podróżowania, a więc zachęta do częstszego korzystania z MPK, ale także dbałość o środowisko, z uwagi na wymóg spełniania przez nowe pojazdy najwyższych europejskich norm ekologicznych.   

Przypomnijmy, że w kwietniu 2017 r., także dzięki funduszom z Unii Europejskiej, częstochowskie MPK wzbogaciło się o 40 nowych autobusów z silnikiem diesla spełniającym normy EURO 6 (przetarg na dostawę wygrała wówczas firma Solaris, a koszt zakupu wyniósł ponad 45 mln zł). Z kolei w styczniu br. MPK podpisało – po rozstrzygnięciu przetargu – umowę z firmą PESA na dostawę 10 nowych tramwajów typu Twist, których zakup za ponad 73 mln zł będzie możliwy również dzięki środkom europejskim. Projekt wymiany taboru tramwajowego wiąże się z jeszcze jednym projektem europejskim – modernizacją starszej części linii tramwajowej w Częstochowie – oba „unijne” zadania będą łącznie kosztować, wraz z wkładem własnym miasta – ponad 200 mln zł).

social position