80. Rocznica wybuchu II Wojny Światowej w Częstochowie

80. Rocznica wybuchu II Wojny Światowej w Częstochowie

Tegoroczne uroczystości rozpoczęło symboliczne zapalenie zniczy na mogiłach Żołnierzy 7 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego na Cmentarzu Kule. Główne miejskie obchody odbyły się na pl. Pamięci Narodowej.    

1 września o godzinie 8.30 znicze na mogiłach żołnierskich – w asyście Straży Miejskiej – zapalił zastępca prezydenta Częstochowy Ryszard Stefaniak.

Główne uroczystości rozpoczęły się o godz. 10.00 na placu Pamięci Narodowej.

– Nie wolno nam zapominać o tej tragicznej lekcji historii, o terrorze, obozach, masowych egzekucjach.

– Nie możemy pozwolić, by odrodziły się te potworne ideologie z przeszłości, by podnieśli głowę ci, którzy za nic mają życie i godność drugiego człowieka. 

Środowisko kombatantów reprezentował m.in. kapitan Tadeusz Muszyński, Prezes Związku Inwalidów Wojennych RP, laureat wyróżnienia ,,Tym, co służą Miastu i Ojczyźnie”, przyznawanego w Częstochowie przy okazji Święta Niepodległości. W swoim wystąpieniu prezydent Krzysztof Matyjaszczyk wspomniał także nieżyjących już pułkownika Michała Kamińskiego oraz pułkownika Macieja Lechowicza, którzy przez lata byli organizatorami obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz kierowali pracami Regionalnej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Częstochowie.

Po modlitwie ekumenicznej odbył się Apel Pamięci. Następnie pod Pomnikiem Poległych w Obronie Ojczyzny złożono kwiaty.

Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej zorganizowane zostały przez Związek Inwalidów Wojennych RP oraz Urząd Miasta Częstochowy.

social position