Monthly Archives - kwiecień 2017

Ulgi premiujące pracodawców, którzy zatrudniają na umowę o pracę

Chcę zachęcić pracodawców do bardziej odpowiedzialnej polityki zatrudnienia, dającej bezpieczeństwo, poczucie szacunku i stabilności pracownikom. Stąd modyfikacja jednej z uchwał dotyczących zwolnień z podatku od nieruchomości, m.in. z wprowadzeniem wymogu oferowania przez pracodawców co najmniej 150% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Zmiany są elementem realizacji programu „Teraz Lepsza Praca”.      (więcej…)

Read more...