14 SIERPNIA URZĄD MIASTA BĘDZIE NIECZYNNY

14 SIERPNIA URZĄD MIASTA BĘDZIE NIECZYNNY

W piątek 14 sierpnia Urząd Miasta Częstochowy będzie nieczynny. Interesanci proszeni są o załatwienie swoich spraw do czwartku (13.08) lub od poniedziałku (17.08).

Decyzja o zamknięciu urzędu w piątek została podjęta z uwagi na fakt, że przypadające 15 sierpnia Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypada w sobotę. Taka sytuacja, zgodnie kodeksem pracy, wiąże się z obniżeniem wymiaru czasu pracy o 8 godzin. W tym przypadku – zgodnie z decyzją kierownictwa UM – dotyczy to poprzedzającego święto piątku.

We wszystkie pozostałe dni w lipcu i sierpniu – od poniedziałku do piątku – Urząd Miasta Częstochowy będzie załatwiał sprawy z zakresu administracji samorządowej w godz. 7.30 – 15.30. Przypominamy, że w UM, podobnie jak w innych urzędach państwowych i samorządowych, obowiązują jeszcze ograniczenia w poruszaniu się interesantów po urzędzie, związane z trwającym stanem epidemii.

Za niedogodności z tym związane – przepraszamy!

social position