Wakacyjne dyżury w przedszkolach

Wakacyjne dyżury w przedszkolach

Ruszyły zapisy do częstochowskich przedszkoli miejskich, które będą pełnić miesięczne dyżury podczas tegorocznych wakacji. Wnioski należy składać osobiście w poszczególnych placówkach do 31 maja.

Zgłoszenia dokonuje się wg wzoru wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny dostępnego w przedszkolu/zespole szkolno-przedszkolnym lub na stronie internetowej placówki i Urzędu Miasta Częstochowy (wniosek w załączniku).

Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny podejmuje dyrektor dyżurującego przedszkola lub zespołu szkolno-przedszkolnego, kierując się:

  • ilością miejsc,
  • zasadą pierwszeństwa dzieci obojga pracujących rodziców lub pracującego rodzica samotnie wychowującego dziecko,
  • zasadą przyjmowania na dyżur dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych.
Dzieci, które nie są zapisane do miejskich przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, nie będą przyjmowane.

Potwierdzeniem zapisania dziecka na dyżur wakacyjny jest:

- zawarcie umowy pomiędzy dyżurującym przedszkolem/zespołem reprezentowanym przez dyrektora a rodzicami/rodzicem oraz

- wniesienie opłaty za wyżywienie z tygodniowym wyprzedzeniem (czyli do 23 czerwca 2017 r. - w przypadku zapisania dziecka na dyżur w lipcu oraz do 24 lipca 2017 r. - w przypadku zapisania dziecka na dyżur w sierpniu.

Brak umowy lub brak opłaty powoduje wykreślenie dziecka z listy dzieci zapisanych na dyżur.
social position